Легенди и предания за Черепишкия манастирМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Много добра историческа статия. В България историята е обожествена и в нея има както чисто религиозни напластявания, така и епически и митологични елементи. Историята беше важна и за комунистите, защото основният довод за верността на Марксовата философия и и оттук политическата и властова легитимност на комунистите е твърдението, че историята на човечеството е история на класовата борба. Затова в България има култ към историята, който вещево се онагледява в култа към историческия паметник, който е почитан като свети мощи и като чудотворна икона. Поради ред обстоятелства БПЦ се опитва да се прилепи към този култ, който фактически дава легитимността на Църквата у нас без обаче да се опита да го направи чисто религиозен, а ползва и епическите, митологическите и героичните постановки в историческия ни култ. Същевременно квалификацията на българските историци е създадена и платена от Държавата, а БПЦ ползва наготово техния труд с идеята, че е Богоизбрана общност и всичко й се полага.

  2. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

    Това не прилича на статия, а на дипломна работа във второкласен богословски факултет. Цитират се вестници и романи, но не и основната монография за манастира на Асен Василиев от 40-те години. Липсват и изследванията на о. Иван Гошев. Не се споменава автобиграфията на един бележит черепишки монах от 30-те години на ХІХ в. Не се казва нищо за помениците, ръкописите и утварите на манастира, които са отдавна публикувани, но не достатъчно изследвани.