35 години от блажената кончина на Макариополския епископ НиколайБЛИЗКИ ТЕМИ: