Пустинно гражданствоМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Малко амбициозно е да пишеш жития на св. Иван Рилски, след като за това е писал световният историк акад.Иван Дуйчев, на чието име съществува център по славяно-византийски проучвания в София. Интресното в култа към св.Иван е защо точно той става покровител на българския народ, а не например, св.цар Борис І, който ни е покръстил. Явно в съпржевяването на религията у българите има пиетет към мистиката, аскезата и тайнственото в осезанието на Бога и божественото. Не знам обаче доколко монасите в Рилския манастир осъзнават важността и значимостта на Рилската света обител за православието и за отзвука, който посещението на тази светиня оставя у българи и чужденци. Затова мисля, че трябва да има анализи – точно специфичната религиозна нагласа у българите е важна за изследване , защото моето мнение е, че централният въпрос в нашето историческо битие е религиозният въпрос и дори комунизмът може да се опише с религиозни понятия и представи. А иначе поздравления за Виолета Радева!

  2. Интересното е, че за вярата на българите пишат бивши и отявлени комунисти, които нищо не разбират от религия и история на българите. Не може да се отрече обаче, че спецификата на българската революция през ХІХ век намали тежестта на религията и Църквата в България . За това прилагам цитат, който е по-меродавен в българската културология отколкото много чисти религиозни текстове.
    “ Сами от царството на невярващите, те (българите)правят от религията и църковните институции оръдие за своя пламенен политически фанатизъм и разтварят в националната идеология и цел всички елементи от разностранния живот на нацията, включително традиционните християнски представи за високите и универсални цели на човешкото битие. Всичко се свежда и приспособява за целите и задачите на национално-политическата борба. (…)С други думи, църковната борба направи така, че българите прегърнаха единствено религията на политиката.”
    Тончо Жечев, Българският Великден или страстите български, С.,1992, с.13-14