Как да се молим за мир, когато собствените думи не стигат?Как да се молим за мир, когато собствените думи не достигат? Ето няколко молитви, съставени от свети мъже, преживели ужаса на войната.

 

Молитва на преподобни Ефрем Сирин (‡373)

Накъде бягам от Тебе, Господи наш? В коя страна ще се скрия от Твоето лице? Ако вече е близък краят на света, то нека краят му не бъде лишен от Твоята щедрост.

Ти, Господи, знаеш, че нашите неправди са големи. И ние знаем, че Твоята щедрост е огромна. Ако Твоята щедрост не Те умилостиви, ще погинем от нашите беззакония. Не ни оставяй, Господи, Господи, защото сме вкусили ние от Твоята Плът и Кръв.

Когато делата на всекиго бъдат подложени на изпитание пред Тебе, в това последно време не обръщай, Господи, лицето Си от изповядващите Твоето свято име. Спаси ни и съхрани нашите души!

Молим за Твоята благост, прости ни нашите провинения, презри нашите беззакония, отвори ни вратата на Твоята щедрост, Господи! Да дойдат мирни времена и по Твоята щедрост милостиво приеми нашата молитва, защото Ти, Господи, отваряш вратата на каещите се.

 

Молитва на свети Патриарх Ермоген (1530 – 1612)

Господи, Боже, Вседържителю, насочи взор към нас, грешните и недостойните Твои чада, съгрешили пред Тебе, разгневили Твоята благост, навлекли си Твоя праведен гняв, пропаднали в греховна дълбина. Ти виждаш, Господи, нашата немощ и скръб душевна, знаеш тленността на нашите сърца и умове, обедняването на вярата ни, отдалечаването от Твоите заповеди, умножаването на семейните несгоди, разединението и раздорите в църквата, Ти виждаш нашата печал и скръб, произтичащи от болести, глад, наводнения, пожари и междуособни битки.

Но, Премилостиви и Човеколюбиви Господи, вразуми, поучи и помилуй нас, недостойните. Поправи нашия греховен живот, сложи край на разделението и раздорите, събери разделените, съедини разпилените, подай мир и благоденствие на нашата страна, избави я от тежки беди и нещастия. Всесвети Владико, проясни разума ни със светлината на ангелското учение, запали в сърцата ни огъня на Твоята благодат и ги насочи към изпълнение на Твоите заповеди, та да се прослави в нас Твоето всесвято и преславно име, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и во веки веков. Амин.

 

Молитва на преподобния Силуан Атонски (1866 – 1938)

О, Милостиви Господи, дари ни Твоя мир, както Си дал мир на Апостолите: Моя мир ви давам!

Господи, дай и на нас да се насладим на Твоя мир. Светите Апостоли са получили Твоя мир и са го прострели върху целия свят, и, спасявайки народа, не са загубили мира и той в тях не е намалял.

Слава на Господа и на Неговото милосърдие, че Той много ни обича и ни дава Своя мир и благодатта на Своя Дух.

 

 

Молитва на светителя Николай Сръбски (1880 – 1956)

Господи, Боже наш, Владико на живота и смъртта, Творец на небето и земята, приеми нашето благодарение за всички благи дарове, които Си ни дал в тези времена. Дарявал Си ни и непрестанно ни даряваш това, което никой друг не би могъл да ни даде: здраве, изобилие на земни плодове и всичко друго, което е нужно за нашето съществуване на земята. С Твоя Свят Дух вдъхновяваш и утвърждаваш правата вяра, осветяваш надеждата, сгряваш любовта, помилваш с милост, просвещаваш и освещаваш душите на Твоя народ. Благодарим Ти за това, че с богатството на Твоята милост си надминал пагубното богатство на хорските грехове, така че, вглеждайки се в нашите прегрешения, още не си затворил небесата над нас и не си изсушил облаците от дъжда, и не си забранил на земята да отглежда плодове, и не си заповядал на слънцето да огрява повече грешниците и беззаконниците.

Но, Всеблаги Царю и Господи, един Твой неотложен дар не ни достига в тези времена – мирът, този свят мир, който Ти си дарил на Своите велики Апостоли, казвайки: Мир вам!…Мир ви оставям, Моя мир ви давам! За този мир, за този небесен дар, който е в Твоята ръка и само от Тебе може да дойде, ние коленопреклонно Ти се молим. Знаем, Творецо наш, че не сме го заслужили и не сме достойни за този дар, но възлагаме надежда на Твоята безкрайна милост и покайно Ти се молим на Тебе, Единия: „Дари ни го, дари мир на всички Твои вярващи по целия свят, за да не погинем докрай“.

Господи, възмути се сега и закипя морето на човешкия живот, както никога. Вредом се възцари объркване и ужас в сърцата на хората. Въоръжи се и въстана брат против брат, съсед против съсед, народ против народ, царство против царство. И ето, човешкият род стои на прага на нова война, нови убийства, нов Каинов грях, ново Иудино предателство – (тази) война, в която ще бъдат потъпкани всички Твои заповеди. Твоето свято име е подложено на хули, Твоята саможертва ще бъде подиграна, Твоята свята любов към нас, грешните, ще стане повод за презрение. О, Всемогъщи Вседържителю, простри Своята непобедима десница и не допускай това, не позволявай това, предотврати това със Своята сила и благост. Както някога Ти си успокоил Галилейското море, със Своето всемогъщо слово Си усмирил ветровете, вселявайки мир и радост в душите на Своите ученици, така и сега успокой бурята в душите на Своите хора и народи, та вместо страх от войната, да засияе в тях радостта от мира.

Съхрани, Господи, своите избрани от посрамване пред езичниците. Запази Своите кръстени хора и Своите народи от насмешките на сатаната над Твоите създания. Смили се, най-после, над Своите свети Ангели и не допускай отново в скръб да наблюдават безбожните дела на християнските народи.

Смили Се над Своите светци и праведници и не допускай пред Твоя небесен престол да свеждат очи, засрамвайки своите близки и потомци тук, на грешната земя.

И така, заради Своите Ангели и светци и праведници на небесата – повече, отколкото за нас, помилуй нас, Многомилостиви.

И заради любовта на Пресвятата Твоя Майка, Богородица, към Тебе, Господи Иисусе Христе, и към Твоята Църква на земята, Твоето лозе и градина, възпри ръцете ни от престъпления и ни спаси от самите нас.

Спаси нашата съвест, спаси нашите души, та дано и ние, избавени чрез Твоята милост, преумножим в нужното време Твоя свят народ в безсмъртното Царство на мира, светлината и живота, където Ти живееш и царуваш от век на век, Ти, Триединни Боже наш, на Тебе да бъде слава и хвала, благодарение и поклонение от всички светли Сили на небето, от всички родове на земята во веки веков. Амин.

 

Молитва на свещеноизповедник Атанасий, епископ Ковровски (1887 – 1962)

Владико, Вседържителю, Свети Царю! Погледни от небесата и виж как враждуват народи и кроят един срещу друг суета и злоба, как треперят от спомените за отминалите ужаси на войната и как треперят в очакване на подготвяне на нови, още по-страшни.

О, Многомилостиви! Смили сърцето си за Твоите създания. Прости греховете и беззаконията наши, заради многото скърби, беди и заплахи, изсипали се върху ни. С благодатта на Пресветия Дух ороси с любов пресъхналите людски сърца, от тръните на самолюбието, ненавистта и завистта, злобата, враждата и лукавството и други незаконни грехове, нека в тях се разгори гореща любов към Тебе и към братята им, та с нея да бъдат унищожени всички разпри, раздори, разделения, междуособици и войни, та всички народи не само с уста да говорят за мир, а с цялото си сърце да заобичат, без да се преструват да претопят мечовете си и копията на оръдия за мирно ползване и да се обърнат към мирни дела.

Човеколюбиви и Милостиви! Усърдно Ти се молим: дари мир на Твоя свят, на Твоите църкви, на православните хора и на всички Твои творения. Понеже Ти си Царят на света и Твоят свят няма край, и на Тебе слава и благодарение и поклонение от всички да се изпраща, и нине, и присно, и во веки веков. Амин.

 

Молитва на свети Йоан, архиепископ Шанхайски и Сан-Франциски (1896 – 1966)

Господи, Иисусе Христе, Боже наш, Единни Царю на Небето и земята, сам казал на Твоите хора: дадена Ми е всякаква власт на небето и на земята, дошъл да спаси човешкия род и небесния свят да му дари! Призови в този час на усърдна молитва Твоите недостойни раби и изпрати Твоите ангели, да прекратят битките и кръвопролитията, и да призоват народите към покаяние и мир и вяра в Тебе, нашия Спасител.

Смекчи, смири човешките сърца; да познаят Тебе, Единия Цар на земята и на небето и да се покорят на Твоите заповеди.

Подкрепи, дай сили на всички във великата скръб и отчаяние, пленените и преследваните и тези, които нямат земен покрив. Утеши скърбящите майки и жени, благослови новородените, ранените воини и умиращите.

Господи, изпрати творците на Твоята нива, посей в домовете ни и нашите човешки сърца Твоята истина. Да се подчиняваме на Твоята свята воля и с единни уста и с единно сърце да прославим Всесвятото Твое Име с Отца и Духа Твоего во веки веков! Амин.

 

Молитва на митрополит Антоний Сурожки (1914 – 2003)

Господи, по човешки ние нищо повече не можем да сторим, но като хора, като християни, ние стоим пред Тебе и Те призоваваме: дойди, Господи!

Дойди и нека Твоето присъствие донесе мир, донесе примирение, съкруши всякаква съпротива.

Дойди и нека Твоето присъствие бъде като светлината, която тъмата не може да поеме, но не може и да заглуши, нека Твоето присъствие да разсее донякъде тази тъма.

Нека Твоето присъствие прогони бесовете, Ти пристъпи наяве, даже ако тези, които усетят присъствието Ти, не го разпознаят като такова.

Господи, дойди!

Нека Твоето присъствие донесе мир, дай ни мир, който светът не може да даде, благослови тези, които се ненавиждат, дари им мир, който побеждава всяка ненавист.

 

Превод: Персиана Пастухова-Личева

Източник: Foma.ru

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...