Едноличната фирма АзМоже да харесате още...

1 Отговор

 1. Т. Георгиева каза:

  Ще умрем и без ни най-малко да владеем изкуството ars monriendi [да умираме[. Както сме се родили – без да владеем изкуството да се раждаме.
  Упованието в Бога, чистата съвест и простия живот без прекомерни амбиции е най-верен път към светъл и чист живот.
  Това, че при нас в България монашеството е толкова малобройно – говори, че да се открие там щастие е нереално очакване. Жалко, че е така.
  Изобщо не ми е известно как човек решава да повери живота си в ръцете на друг човек.
  „Поведенчески техники, ритуали, правила, които дават ориентация,сигурност и защита“ – това според автора дава монашеството, но ми се струва съмнително, че техники и ритуали могат да помогнат в предизвикателствата на съвременния живот. За да оцелее човек духовно трябва значително повече усилие от това да си служи с техники, формули и ритуали. „Доста е злобата на тоя ден“ казва Господ и е така наистина!