Възкресението на един народМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Liturgist каза:

    Тази проповед е написана по всички правила на омилетическото изкуство. Изобилства със стилистични фигури и епитети- „дивен“, „предивен“, „освежителни струи“, „огнища на духа“… Без съмнение тя ще бъде оценена високо на изпит по омилетика, но уви…само там. В нея има много показност, изкуствена възвишеност и малко сърдечност. В храма, а и където и да е другаде ще бъде изслушана благоговейно и тутакси забравена.
    Съжалявам, отче!