Бгоявление – да си изпросиш Божията милост с 20 сребърникаБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи