Гражданският избор и вечният му смисълМоже да харесате още...

4 Отговори

  1. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

    ЕЛВИС ПРЕСЛИ, „В ЦЪРКВАТА ПЛАКАХ“. –
    http://archiman.livejournal.com/

  2. За историята може да се каже, че тя не търпи посредствени личности да представляват велики идеи и тук е проблема както на българските комунисти, които компрометираха комунизма, така и на висшия клир на БПЦ, която е защитавана от „националната“ идея, от международни фактори и от политикономически комбинации и деликатната и много цивилизована политика към БПЦ от другите изповедания. По въпроса за службата – тази служба трябва да има награди на земята, иначе става психологическа и идеологическа злоупотреба със съзнанието на човека, което е свойствено за комунизма и за сектите. Изборът на българина във вярата е много сложен ако се търси почтеност. Нашата квалификация, знания и възпитание са създадени без участието на БПЦ и това го дължим на Държавата. От друга страна БПЦ нехае за верните. И затова българина, който никак не е глупав, но е страхлив, ще разпознае в БПЦ религиозно менте, което в условията на пазарен избор лесно ще отлъчи хора от православно-националната идеология.

  3. Въпросът със свободния избор е много тежък въпрос. От една страна човек има свобода да избира каква позиция ще заеме и каква религия да избере. От друга страна изборът изисква почтеност. За изграждането на една личност са необходими много сериозни грижи от страна на семейството – осигуряване на прехрана, възпитание, обучение и грижи за здравето на детето. Това е огромен неплатен труд за нацията. От друга страна влияе училището – десетки специалисти и технически лица се грижат почти безплатно за образованието на човека у нас. От друга страна това е приятелският кръг, който безвъзмездно и добронамерено открива някои истини в живота на човека. Затова почтеността на избора изисква да се отблагодарим на хората, които са допринесли за нашето израстване. И , разбира се, благодарност към Бога, Който е позволил да стане всичко това. При това положение, когато нашето израстване е семейно и държавно усилие през комунизма се питаме за какво да благодарим и да тачим БПЦ освен за историята Й?

  4. Християнството се крепи на две цивилизационни положения. Едното е благодарността към Бога и хората, другото е търсенето и изказването на истината. Българското неверие през модерността произтича както от липсата на благодарност, свойствена на националния ни характер, така и от изместването на националния култ от култ към истината, свойствен и за езическия период, към култ към силата, без да питаме откъде идва тя и която често пъти е мимолетна, поради което модерността у нас може да охарактеризира с едно понятие – национална катастрофа.
    Истината в историята е, че византийците ни дадоха св.св.Кирил и Методий и ни бяха учители в християнската вяра.Ние се скъсахме да водим войни с тях и да им правим заговори. Същото е и с другите народи, които са направили нещо за нас – германците и французите направиха модерна България, а ние им пратихме войски през войните през ХХ век. Същото и с руснаците, които ни освободиха. Свободният ни избор е плод на неблагодарността и отказ от истината-вжБПЦ