Идолите на свободата*Може да харесате още...

11 Отговори

 1. Дон Кихот каза:

  Това статия ли е или е първа глава на дисертация? Лично аз не мога да приема твърдението че „демокрацията има своите корени в метафизиката и антропологията на християнството“. В християнството като теория, като идеален модел, като вечен копнеж – да, но в християнството като практика – не.
  .
  Като оставим настрана пародиите от рода на Симеон ІІ, истината е, че най-пълното отражение на йерархията на Царството Божие в земните мащаби е монархията. Този модел обаче става все по-далечен и неприложим – едно доказателство, че краят на света наближава.

 2. Ангел Небесен каза:

  Християнството в най-голяма степен е виновно за зараждащите се десетки течения в политическата сфера целящи да го изтласкат като второстепенен фактор на ценностен фактор. Тъй като то изобщо не се е разгърнало, осъществило дори и на 1/10 от потенциала който притежава, като ЧИСТА идея, то всеки негов несъвършен израз предизвиква рекция на отстъпничество под различна степен и форма на единствено реалната ценност на Бог.
  За това „разгръщане“ и „осъществяване“, пречат контра силите на въобразилото се за носител на ПЪЛНОТАТА на Христовата ценност, историческо, ЮДЕО-христианство (от гледна точка точно на изявата, не на каноничните постановки), в най-голяма степен православието, и в по-малка католицизмът и стотиците протестантски клонинги.
  Всяка претенция за догматично правилна интенция на изразяване на Христос е клин в реализацията и разпространението на истинската Христова ценност, да не говорим, че противоречи на самият Бог като единствено свят разпоредетел на своите права към човека. Това по никакъв начин не противоречи на пълнотата и едниственоно възможната вяра в Бог като реализация и завъшек на Личността чрез Христос, то обаче противоречи на всеки опит да се внедри и покаже чрез ПОНЯТИЯ (независимо че може да са наречи догми и да са приравнени към вярата) същостта на божествената ценност.

 3. Ангел Небесен каза:

  Човеците от своя страна трябва само да изразяват, но не и налагат под каквито и да е БЛАГИ основания тези ценности, които се нуждаят само от самите тях, а не и от някой земен закон или идейно течение за да намерят адекватен резултат в секуларизираното общество.
  Неправомерното изискване от страна ан „християните“ за гарантиране на Божиите ценности в обществото посредством конституционни, политически и социални инстлументи е в разрез именно със свободата „за“, която произтича от самият Бог (собствените първоначални основания на морала). Това, което трябва да служи като интегрираща и съзидателна сила в обществото се осъществява не чрез политически системи, нито с привиден приоритет на законодателно ниво на духовното над материалното, а чрез самата им реализация; поради това всяко изкуствено закрепване на такива „духовни“ ценности се възприема от множеството като ЕТАП, а оттам и до опорочаването на самите тях като единствено истинни гаранти за устойчиво развитие на обществата. Резултатът е порочен кръг на непрестанна Божия неизявеност от страна именно на нейните апологети.

 4. FTR каза:

  Извинете, но тук, така изложено, уважаеми Дон Кихот, Вие представяте за верни две противоречащи си „теории“ (ако оставим за миг практиките):
  1.цитат: „не мога да приема твърдението че „демокрацията има своите корени в метафизиката и антропологията на християнството“. В християнството като теория, като идеален модел, като вечен копнеж – да…“

  2 цитат: „истината е, че най-пълното отражение на йерархията на Царството Божие в земните мащаби е монархията.“

  Съгласете се, че трябва да се спрете на едно от двете твърдения. Надявам се, че все пак, че това ще е първото а именно, че християнството като модел на мислене и поведение е по-скоро съборно (демократично), отколкото монархично (авторитарно). Тук под „християнство“ влагам само „православно“.

  Няма как монархията като начин на управление на едно общество да бъде „модел“, „отражение“ или каквото и да било подобие на Божието царство, тъй като в Божието царство е възможен „Цар“ по една само причина – че Царят Е Бог, а останалите – не са. В едно земно управление нямаме управляващ Бог. Християнството просто няма нищо против един или друг модел на управление. По-точно – не се меси в тези неща – как точно едно общество се управлява. Опасно е за нас, като вярващи да препоръчваме един модел на управление за сметка на друг, обявявайки го за „богоудобрен“, един вид. Няма такова нещо. Да не се противиш на светската власт не означава да я одобряваш. Иначе ще трябва да препоръчаме да се върне и робството, заради напр. (1 Кор.7:20-22)

 5. Дон Кихот каза:

  Първо прочети „Държавата“ на Платон и после ела да говорим. Демокрацията отразява езичеството, а монархията, която няма да доживеем – християнството.

 6. FTR каза:

  1. Не ми давайте домашно, преди да съм Ви възприел за свой учител, (а аз още не съм сторил това). А ако наистина искате да стигнем до такива отношения, то на първо време се опитайте да ни убедите в прелестите на монархията, (но да са сходни с Христовото учение по дух).

  2. Втората молба щеше да бъде да въплътите уважението си към мен като към непознат в Христа брат с учтиво обръщение, но сега като се замисля – не настоявам.

  Ладно. Забудим про это. Да не се дразним.

  Въпросът е сериозен, така че няма да минете само с твърдението „монархията отразява християнството“. Напишете статия по въпроса за да се доизясните, а и за да Ви повярваме.

 7. Дон Кихот каза:

  1. Учителството или старчеството не се гради на сходство на политически убеждения, а на харизма и нейното приемане.

  2. Как да съм любезен с тебе, когато се криеш зад някакъв абревиатурен ник като плъх в трици?

  3. Ако напиша статия, първо, няма да я публикуват и второ, един час след нейното излизане ще ме арестуват.

 8. FTR каза:

  Христос воскресе. Съжалявам, че се обърнах лично към Вас. Като прочетох внимателно съображенията Ви, оформени в три точки по-горе си давам сметка, че едно евентуално бъдещо общуване с Вас няма да ми бъде нито приятно, нито полезно и душеспасително, а за друга евентуална причина не се сещам.

  1. Под „учител“ имах предвид доста по-скромна роля, отколкото „старчество“, както Вие сте го възприели.
  2. Като сравнявате някого с плъх, само защото използва ник, (също като Вас) за мен е явен знак, че сам не желаете общуване, освен око не възприемате грубостта като нещо нормално.
  3. Предположението Ви, че ще ви арестуват ако добавите аргументация на вече изречено твърдение, при това – обикновена историческа теза, споделяна от мнозина ме кара да си мисля, че…всъщност, това е.

 9. Дон Кихот каза:

  Милый друг, иль ты не видишь,

  Что все виденное нами,

  Только отблеск, только тени

  От незримого очами.

  (Владимир Соловьев)

 10. FTR каза:

  Просто ми се извини, задето ме сравни с плъх, който се крие в трици…
  свещ. Георги Георгиев

 11. Рътеп каза:

  Аз си мисля, че и двамата сте твърде горди за да общувате по между си. Успех, ще следя! 🙂