Покаяние и наказаниеМоже да харесате още...

5 Отговори

 1. Въпросът с покаянието и наказанието е много сложен в България. По ред причини, породени от нормите на мистичната конспирация и висшата национална кауза на българите, което прави философията на тяхното общество и държава. В страната няма християнски авторитет, който с чист живот и дълбоко проникване на християнските ценностти и оценъчни норми на поведение да раздава обществени присъди. Антикомунизмът на българите е също толкова нехристиянски и външно зависим, колкото беше и философската и идейната платформа на комунистите. От друга страна точно хората с нечистите пари, с машинациите, с кражбите, с убийствата и с обществената си и професионална подлост правят имиджа на БПЦ в момента като Й правят дарове и образ на национален спасител, очаквайки от Църквата ненамеса в техния живот. Освен това БПЦ е много зависима от бившата ДС та да може с живота и дейността си да бъде морален съдник на беззаконието. Затова остава само Божията намеса в живота на България и съда на историята.

 2. Може би съм малко краен и остър в коментарите си. Какво обаче да правя? Изкушението и репресията продължават в България по едни рафиниран начин. Освен това познатите ми представители на БПЦ, без цивилините лица и миряните изобщо не оценяват какво усилие на разума и волята е днес да бъдеш християнин. Защото комунизмът атакува вярата интегрално с всички известни средства на науката и чрез репресии. При това положение сам Бог, св. Богородица и светиите обръщаха хората към истината на православието, както и произведенията и честния живот на светски лица, които тачат християнството. Освен това БПЦ на основа на учението си , че е богоизбрана общност и на историческите твърдения, че е спасила нацията от претопяване през робствата счита, че всичко й се полага и в такъв смисъл усилията на миряни и част от духовенството остават напълно невъзнаградени, което подкопава тяхната вяра в Бога и в честността и справедливостта на Църквата. Затова без да съдим и правим морален портрет молим за милост.

 3. Въпросът с изховедта и покаянието е много сериозен. Развититето на света, Реформацията, Революцията и атеизма, както и развитието на психологията предлагат неимоверни форми на изкушение пред съзнанието на вярващия. Освен това страданията, особено несправедливи и нечестни, направени по висши политически и властови съображения силно подкопават вярата в Бога и истинността на вярата. Защото човек така е устроен, че му се ще да получи отплата за делата, словата и живота си. При гледката на важни хора, които нищо не са направили в живота, си при изгледа на медийната и обществената почит към фалшиви герои и хора, които на практика нямат образование и професия у българина се насажда едно неверие, появило се за първи път като обществена нагласа след националните катастрофи през началото на ХІХ век. Идеята и практиката, че една честно и справедливо дело може да пропадне и дори да бъде наказано сломява вярата повече от разумните и научни доказателства на атеистите и нехристияните. Хамлет днес.

 4. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  Мозаичният таван на византийската църква Марторана в Палермо от ХІІ век:

  http://www.trekearth.com/gallery/photo889454.htm

 5. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  Ние прекалено лесно се отчайваме и изпадаме в депресия, но ето ви един пример от бита. След два месеца отсъствие от страната всичките ми цветя естествено изсъхнаха. Единствено планинският здравец в една саксия е смалил листата си, за да намали изпарението, самото стъбло се е свило и сгърчило, но е издържало два месеца без капка вода и още е зелен. Невероятна воля за живот!

  …………….

  Проповед за втора неделя след Неделя подир Кръстовден –
  http://archiman.livejournal.com/