12 тезиса за религиозната свободаМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Философията на свободата, ако е почтено и идеалистично замислена изисква много сериозна грамотност. По дефиниция свободата е функция на истината и като такава изисква много сериозно познание на явленията от битието. Освен това в човешката практика са се сложили понятия като дълг, като признателност, като историческа заслуга, като чест, като синовен, обществен и професионален ангажимент, като благодарност и като причинно-следствена връзка, която обосновава живота на личността, с оглед, че изразстването на човека е следствие от фактори като семейство, училище, обществена среда, които му дават направление на развитието. Никой не се е самосъздал – винаги има хора, които участват в нашето изграждане като свободни личности. И тук проблемът за истината и благодарността като основа на свободата са много сериозни, особено в България. А БПЦ нито разработва истината, нито е благодарна на хората за даровете им и в нашето официално православие се наблюдава известна юдеизация на вярата.