Трите условияМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Lowly каза:

    „Бог е в състояние да спаси дори и онези, които приживе никога не са принадлежали на Църквата Му.“ Този цитат ме накара да се питам къде в Божието Слово има такова обещание!?До сега съм мслела,че единствено докато сме на тази земя имаме шанс да се спасим:Евреи 3:7-19.Бог ни казва,че „днес“ е деня;бедният Лазар отиде в авраамовото лоно,а богаташа плачеше,казвайки:…защото имам петима братя, та да им свидетелства, да не би да дойдат и те на това място.(Лука16:28).Кои ще отидат на „това място“?Тези,които не са се покорили на Божия призив за спасение. Кои ще отидат при Господа?Спасените!Матей 10:22 „Ще дъдете мразени от всички заради Моето име; а който устои до край,той ще бъде спасен.“Къде ще бъдем мразени?Тук,на тази земя.Къде трябва да устоим заради спасението?Тук, на тази земя.Апостол Павел случайно ли казва:2Тимотей 4:7-8 „Аз се подвизавах в доброто, пътя свърших, вярата опазих; отсега нататък се пази за мене венецът на правдата, който Господ, праведният Съдия, ще ми въздаде в оня ден: и не само на мене, но и на всички, които са обикнали Неговото явяване.“ Исая 38:18 „Защото преизподнята не може да Те хвали;смъртта не може да те славослови;онези,които влизат в рова не могат да се надяват на Твоята вярност.“ Стоя на Словото,стоя твърдо на Неговите обещания.И вярвам,че ако днес не се покоря на Божията воля,утре ще бъде непоправимо късно!