Клисурският манастир и неговият възстановителМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Хубава статия за родолюбие, участие в антиосманска съпротива, благотворителност на българите и мистическо откровение, което е най-интересното в статията. За богословието на манастира, за философските му трактати, за защита на вярата пред лицето на исляма, за отношението към католическата и протестантската пропаганда нито дума. Явно култа на българите към материалните строежи и здания, зафикисиран още в прабългарските надписи и личащ и до ден днешен в мечтата да направиш голям строеж си оказват думата. Явно има нещо сакрално в понятието на българите за строежи и здания, което обаче не е изследвано, освен в богомилските представи за произхода на материята от злото, което може би българите побеждават, правейки свещени строежи. Бедността на грешника го е подтикнала към грях да вземе, да не върне и да излъже, но това е простимо с оглед греховете от лукавост, суета, високомерие, безсърдечие и меркантилност на много духовници, поставени да бъдат стълбове на вярата, а не политикономисти.