Бенедикт ХVІ написа трета енцикликаМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. chingis каза:

    Тази енциклика е показателна доколко католиците отговарят на актуалните и важни проблеми в живота на вярващия. Днешният папа е световен философ, защото отношението между религия и хуманитаристика е надежден свод за обосновка на мястото на Църквата в света, защото нейната дейност, слово и проповед не могат да се откъснат от реалните проблеми на хората, които очакват от Църквата разяснение, наставление и подкрепа в тези тежки дни на дразнеща разлика между бедни и богати, която може да роди социално напрежение и противопоставяне, както в навечерието на комунизма. Няма да питаме за позицията на БПЦ по тези въпроси, защото е очевидно, че в познавателната си подготовка и в осмислянето на големите събития в света и в частност на България БПЦ изостава от светските капацитети в тази област. Но възгласа на папата за уважение на човешката личност е важен, защото в стремежа си да уважим епоскопа и митрополита, водени от вяра и въдпитание ние често се себеунижаваме, което се тълкува като смирение от страна на властта в БПЦ. Фактически Църквата в света цени и уважава труда и знанието, като ги възнаграждава достойно, а не се опитва чрез зарибяване на патриотична основа и с плашене чрез страх от Божия гняв да кара хората да работят ангария за вярата. Защото с твърдения за исторически заслуги, които още никой в България не е обосновал като хората, с мистико-ритуална дейност и с разработка на мистико-епическото съзнание, свойствено на българите, ти духовна мисия не можеш да пазиш и развиваш.

  2. Альоша каза:

    Жена ми работи във в.“Старозагорски новини“ и в броят му от 08.07. също е отразена тази енциклика на папата. Но, може би неволно, нашия провинциален вестник е обърнал внимание на това, че Бенедикт XVI призовавал за създаването на световно (!?) правителство, което да реши тези проблеми. А това световно правителство ще си има и премиер, който си има специално име в Библията. За мен лично това е много любопитна подробност, ако е вярно. казват, че Световния президент ще бъде коронясан при следващият папа!?