Александрийската Патриаршия се включва в борбата срещу СПИНБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи