Атеисти изясняват в съда дали употребата на думата „Бог” в Руския химн е законосъобразнаБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи