Бенедикт ХVІ ще се срещне с 200 представители на световните религии в НеаполБЛИЗКИ ТЕМИ:

1 Отговор

Споделете в социалните мрежи