Ватикана разяснява на мюсюлманите позицията на Бенедикт XVIМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Владислав каза:

    Та може ли да кажеш на тези, които са зли и жестоки, а богът, в който вярват няма нищо общо с любовта, че са такива? Ще ти повярват ли? Трябва или твърдо да се говори истината заради Христа и после да се отстоява до смърт, или трябва твърдо да се мълчи. Кой с викове е усмирил зло куче, или с ръкомахания – оси?…

    „Който поучава кощунника, ще си спечели безславие, и който изобличава нечестивеца – петно. Не изобличавай кощунника, за да те не намрази; изобличавай мъдрия, и той ще те обикне.“ „Притчи Соломонови“ – 9:7-8