Гърция и Русия ще честват съвместно 1000-годишнината на руското монашество на Света гораБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи