Десетки убити и ранени в баптистка църква в ТексасБЛИЗКИ ТЕМИ: