Патриарх Теофил ІІ ще посети Уганда и КенияМоже да харесате още...