Потомците на Аарон пазят и до днес неговото наследствоaltУчените определиха гените, които отличават потомците на библейския първосвещеник от останалото човечество

Скоро след като евреите напуснали Египет, за да потеглят към Обетованата земя, те си направили походен храм, наречен шатра или скиния, където се пазели скрижалите и ковчегът на Завета. 

Освен като място за публични събрания, скинията изпълнявала и обредни функции, и следователно трябвало да има хора, които да служат постоянно в нея като свещеници.

Синовете на Аарон

Честта се паднала на Аарон – брата на водача на израелския народ пророк Моисей. След смъртта му неговата служба била поета от неговите синове, след това от синовете на синовете му и тъй нататък. (Устройството на скинията, богослуженията и изключителните свещенически права на Аароновия род са заповядани на евреите от Бога на планина Синай, подробностите могат да се намерят в книга Левит – прев.). Тази мъже образували в еврейското общество особена каста от свещеници, наречени коени (Cohanim). Животът на коена бил подчинен на още по-многобройни и сложни правила и забрани, отколкото животът на обикновения израилтянин, а принадлежността към почетната каста се предавала само по мъжка линия, и то с известни ограничения.

След 70 г. сл. Хр., когато бил разрушен Йерусалимският храм и коените вече нямало къде да служат, те останали практически без работа. В наше време «синовете на Аарон» участват само в някои редки ритуали, а функцията на духовни наставници на народа е поета от равините – «книжниците», познавачи на Моисеевия закон и Талмуда.

Научният интерес

И все пак коените не изчезнали. През хилядолетията, изминали оттогава, коените продължили да следват традицията и пазели извънредно ревностно обичаите и законите на своята каста, в това число и по отношение на наследяването. Повечето от жителите на днешен Израел могат и днес да кажат със сигурност дали принадлежат към кастата на коените, левитите или пък само към масата на останалите простосмъртни израилтяни.

Онези пък, които не са добре запознати с подобни древни тънкости, могат да бъдат издадени от фамилията си. Хората с фамилии като Коен, Коган, Кац, Каганович и сходните на тях принадлежат с голяма вероятност към кастата на старозаветните свещеници. Следователно от гледна точка на Библията всички те са потомци на един-единствен човек – Аарон – по мъжка линия.

Разбира се, една такава обширна популация със сурови правила на женене и наследяване, дошла от хилядолетна древност, не можеше да не заинтригува учените-генетици. Още от 80-те години на ХХ в. те започнаха да разчитат с увлечение Y-хромозомите на коените, които, както и принадлежността към кастата на Аароновия род, се предават само по мъжка линия.

Идеалният коен

В края на XX в. Карл Скорецки от Израелския технологичен институт успя заедно със своите колеги да опише характерния хаплотип («рисунката» на генетическия код) на Y-хромосомата, присъща на мнозинството от коените. Впоследствие учените дори въведоха термина «модален коенов хаплотип» (Cohen Modal Haplotype, CMH), дефиниран от тях чрез една точно определена комбинация от повтарящи се шест кратки «безсмислени участъка» в хромозомата.

Оказа се, че носители на този хаплотип са повечето потомци на свещеническата каста, дори ако те изобщо не си приличат по външeн вид – например северноевропейските евреи-ашкенази, испанските сефарди или представителите на изолираните еврейски общини, разпръснати тук-там из Северна Африка.

Според филогенетичното дърво на разликите в рамките на този хаплотип (мутациите се срещат и в коеновите хромозоми), науката успя да определи дори възрастта на неговата поява – преди около 3 хиляди години, което приблизително съответства на възрастта на Аароновия род според Библията.

Изолирана каста

В последния брой на сп. Human Genetics е публикувана статия на екип от американски, израелски и руски учени, в която «гените на Аарон» са описани значително по-точно. Анализирайки Y-хромозомата на 1,5 хиляди евреи и 2 хиляди представители на други народности, учените под ръководството на все същия Карл Скорецки са обособили 12 маркери, според които сега се определя «разширеният модален коенов хаплотип».

Разширеният «Ааронов хаплотип» е присъщ на повечето коени, а онези, които не се вписват в него, се намират на разстояние от една-две мутации от «хаплотипа на Аарон». Този хаплотип присъства и сред евреите от други касти, но в много по-малка степен. Това не е учудващо: невъзможно е да станеш коен, ако не си такъв по рождение, но съвсем не е трудно да престанеш да бъдеш такъв. Съществува цял списък от провинения, несъвместими с високото звание на свещеника.

alt

Свещеници възвестяват началото на юдейската Нова година в Йерусалимския храм. Снимка: www.templeinstitute.org

Забележително е, че Аароновият хаплотип отсъства напълно сред нееврейското население на страните с еврейски малцинства. Това означава, че за разлика от останалите евреи коените изобщо не са се смесвали с неевреите или най-малкото не са оставяли наследници по мъжка линия.

Струва си да отблежим и обстоятелството, че не всички коени произлизат от библейския Аарон – около 40% от потомците на старозаветните свещеници не са произлязли от същия човек, от когото произлизат носителите на «хаплотипа на Аарон». Предполага се, че причината за това е съществуването на достатъчно голям (минимум сто души) брой на основателите на кастата на коените и бързото разпръсване на евреите и съпровождащите ги свещеници на относително изолирани популации. | Infox.ru

Превод: Андрей Романов

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...