Предобрази на ЕвхаристиятаМоже да харесате още...

7 Отговори

  1. Ф.Николов каза:

    Доколкото съм разбрал, архимандритът преподава в Шуменския университет в две направления; от една страна – в чисто богословска насоченост и от друга – история на религиите, в по-научен аспект….или се лъжа?.
    Ако е така, въпросът ми е: дали в предмета засягащ историята на религиите, християнската евхаристия се разглежда пак като „предобраз“? Или по-общо: къде е ценностното акцентиране при предлагането на хронологически религиозни практики в строго научното им разглеждане?

  2. Теология ШУ каза:

    В обучението по теология Евхаристията се разглежда в литургиката, а не в историята на религиите. Езическите обреди, за които тук става въпрос, задоволяват вечни пориви на човешката душа за пряко сливане с божественото, но не са и не може да са преки предшественици на тайнството, основано от Спасителя.
    .
    Загадката на Тайната вечеря –
    http://archiman.livejournal.com/

  3. Ф.Николов каза:

    Съжалявам, но нещо не разбирам. Ясно ми е какъв е смисълът и ценностната насоченост на християнската евхаристия в теологията, както и отхвърлянето на преките хронологични следи и предшестващи я смисли, но въпреки всичко евхаристията би могла да е предмет и на хронологично разглеждане [u]извън[/u] теологичното й обяснение; в този смисъл Ви питам, ако преподавате „история на религиите“ или нещо подобно, но не с християнски акцент, дали я разглеждате извън християнския й контекст и, ако да, къде акцентирате при представянето на всички изброени факти в статията.

  4. о. Павел каза:

    Николов,
    Обучението по теология у нас е върху основата на православното учение, а не на някакво абстрактно и всеядно християнство или философия. Литургиката е огромен предмет, а часовете по нея са малко. Затова не се занимаваме конкретно с предобразите на Евхаристията, а с нейното основаване, развитие и интерпретиране през вековете. Вж. статиите: Евхаристията в Римокатолическата църква. – http://www.dveri.bg/content/view/11724/143/; Eвхаристията на Запад. Англиканската и протестантската евхаристия. – http://www.dveri.bg/content/view/11876/142/.

  5. Ф.Николов каза:

    Архимандрит Павел, Вие или се правите, че не разбирате или…не искам да продължавам, защото няма да ми пуснат отговора. Надявам се този път да направите опит и да разберете какво точно Ви питам: не ме интересува обучението по теология, нито свързаната с него литургика и изводимите от там предобрази на евхаристията. Интересува ме обучението по предмет [b]ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ[/b]; той за разлика от теологията може да разглежда същите религиозни въпроси (или част от тях) от друга гледна точка и така е именно в много европейски университети. Вие сте освен православен свещеник, и преподавател във висше [u]държавно[/u] заведение, от което следва, че в тази част, която не е свързана пряко с вярата ви, Вие трябва да имате друг подход, защото не всички студенти искат да се ангажират с християнската гледна точка по даден религиозен въпрос. Затова и питам: разглеждате ли в часовете по ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ, евхаристията, извън чисто теологичният й аспект? Ако да, къде акцентирате, ако не, защо?

  6. Теология ШУ каза:

    [quote name=“Ф.Николов“] в тази част, която не е свързана пряко с вярата ви, Вие трябва да имате друг подход, защото не всички студенти искат да се ангажират с християнската гледна точка по даден религиозен въпрос. Затова и питам: разглеждате ли в часовете по ИСТОРИЯ НА РЕЛИГИИТЕ, евхаристията, извън чисто теологичният й аспект? Ако да, къде акцентирате, ако не, защо?[/quote]

    Моят подход във всички възможни случаи е православния. Щом студентите доброволно са се записали да следват теология, те следват същия метод, въпреки че се запознават и с неправославните възгледи. Евхаристията се преподава в литургиката, а не в историята на религиите. Защо е така е излишно да Ви обяснявам.

  7. Ф.Николов каза:

    Нещата ми се изясниха, след собствено проучване! Всъщност това не е никакъв предмет „история на религиите“, а е някакъв своеобразен клон на история на християнската църква с разглеждане на еретическите учения; т.е. всичко в програма Теология е производно на православното богословие, а аз съм се заблудил, че се правят сериозни исторически изследвания в програма История като се разглежда историческото развитие на религиите от някаква критична гледна точка. Думата история ме е подвела, че преподавате в друга програма, а не само теология, подвело ме е и очакването, че историческият факултет би могъл да задълбочи изследванията си в тази посока както е запад, но нещата се оказват дъблоко посредствено нашенски.
    По принцип под „история на религиите“ не се разбира деноминационна хронология водеща до една единствена истинна религия, а критичен анализ на митове, символи, образи в изграждането на религиозните идентичности.
    Все пак благодаря за отговорите.