Румънски свещеник осигурява морска ваканция за 180 деца от социално слаби семействаБЛИЗКИ ТЕМИ: