Фондация „Комунитас“ и списание „Християнство и култура“ обявяват програмата си за 2017 г. за финансиране на проекти, насърчаващи енорийския животЦелта на програмата е да насърчи инициативи на енории и манастири на Българската православна църква в следните направления:

  • Милосърдна дейност;
  •   Дейности, свързани с живота на енорията.

(Основен акцент в програмата е насърчаване на енорийския живот в Българската православна църква, поради което през 2017 г. няма да бъдат подкрепяни проекти, свързани със строително-ремонтни дейности в храмове, параклиси и манастири.)

Могат да кандидатстват православни енории, църковни настоятелства, енорийски братства, прицърковни организации (фондации и сдружения) и манастири на БПЦ в България.

За кандидатстване трябва да бъде изготвен идеен проект, в който да бъдат отразени:

– цел на проекта;
– основни дейности;
– очаквани резултати;
– бюджет с обосновка по всяко перо на разходите (по възможност да се представят оферти от изпълнители);
времеви график за изпълнението на проекта;
– информация за изпълнителя на проекта и кратко представяне.

Така описаният идеен проект трябва да е от 3 до 10 стандартни страници. Препоръчително е проектите да бъдат на стойност до 5000 лева. През 2017 г. има възможност да бъдат подкрепени до 10 проекта.

Проектите следва да бъдат изпратени на адреса на фондацията не по-късно от 25 юли 2017 г. Проектите, които ще бъдат финансирани, ще бъдат одобрени от комисия, излъчена от Фондацията. С предимство ще се ползват проекти, за които е осигурено финансиране и от други източници за поне 1/3 от стойността на проекта.

Кандидатите ще бъдат уведомени за резултата най-късно до 1 септември 2017 г.

Фондация „Комунитас“ си запазва правото да изисква допълване или преработка на проектите, за да бъдат приети за разглеждане. Приемането на заявките не задължава Фондацията с тяхното одобрение. Само одобрени от комисията проекти ще бъдат финансирани.

Заявките за кандидатстване изпращайте на адрес: Фондация „Комунитас“, София 1000, ул. Неофит Рилски“ 61 или на имейл адрес hkultura_enorii@abv.bg

За консултации и въпроси се обръщайте на телефон 02 434 10 54 към Момчил Методиев (имейл: metodievm@communitas-bg.org) или Тони Николов.

Коментари

коментара

БЛИЗКИ ТЕМИ: