За псевдоизбора „Свобода или Бог“Може да харесате още...

1 Отговор

  1. Nik Nikolov каза:

    „Именно когато прозре и се стреми към най-висшите, дарени ни от Бог, цели на живота – братство и общо благоденствие, тогава човек е истински свободен и за него не съществува изборът свобода или Бог.“

    Отличен 6