Живот без посока…Може да харесате още...

1 Отговор

  1. Nik Nikolov каза:

    Вярно е, етиката морала е реално нещо…лошото е лошо, хубавото хубаво, красивото красиво, привлекателното привлекателно…..това не са относителни измислени неща…Европа или е или не е.

    Отличен 6.