Има ли Бог и тъмна страна?Може да харесате още...

6 Отговори

 1. Атанaс Ваташки каза:

  Бащата на Юнг е бил от Реформираната църква. А това е едно полусатанинска църква с ужасни доктрини, и е разбираемо донякъде защо Юнг е изградил такава представа за Бога. Ако беше православен, щеше да познава Бога като любов и Баща, който желае всички хора да се спасят и стигнат до познание на истината

 2. Юлия Николова каза:

  Благодаря, Сандра!
  Имах нужда от това четиво!

 3. Данаил Николов каза:

  Левкийски епископ Партений:
  „Спомням си знаменитата басня на гениалния руски баснописец Крилов, в която последният така сполучливо определя вечната съдба на злокачествения писател, като го поставя по-долу даже от разбойника. Две клади са запалени в адиса: на едната гори разбойникът, а на другата писателят. Но докато кладата на разбойника постепенно догаря, тая на писателя постоянно се разпалва. Най-после писателят със самочувствието на невиния започва високо да протестира против неправдата на боговете: Нима той е по-лош дори от разбойника? — Тогава един глас отгоре му отговаря: „Да! Разбойникът е извършил много и тежки грехове, но само докато е живял; тогава когато отровата на твоите пакостни творби не престава, а от век на век все повече се разраства: тя зарази детски невинни души, разби съпружески мечти, разруши обществени блага! Затова съдбата ти е според делата ти!“
  Из реч, произнесена на 26 април 1953 г. в столичния храм Св. св. Седмочисленици

 4. Дон Кихотъ каза:

  Много интересна статия. Юнг е гностик, което е отдавна доказано, и затова отхвърля личното битие на Сатаната. Впрочем точно това е целта на дявола – да ни излъже, че не съществува.

 5. liceto каза:

  Бог е едновременно и Господ, и Йов и ангелите и апостолите и обикновения човек…Въплътяването му е всъщност напълно сливане с Пътя на душата, нагледен урок за това как се върви Нагоре. Жертвата на Господ, трябва да се разбира, като приканване за осъзнаване. Бог е съвкупност, така както СЕМЕТО в сърцевината си е Светая светих, но изхождайки от вътре навън, е съставено от всички духове. Своенравните изблици на чувства, и грандиозните видения се дължат на онези духове, които са успели да вникнат във вътрешността си. Семето от себе си изважда всичко и жертва всичко за да се събуди и възкръсне. В този смисъл и Йов и ангелите, апостолите.. и хората, всички могат да кажат, че са жертвали Себе си, най-свидното и скъпото от Себе си, извадили са най-святата си същността, Господ, който да покаже забравения път на възкресение. Покълвайки Нагоре, Бог увлича със себе си избраните за стебло, лозница, но оставя в себе си и тези, които искат да са корени.

 6. liceto каза:

  В този смисъл е и всяко ”пазарене” от всеки дух както(пр. Амраам) с Бог. Разговор, чрез който всяка клетка от тялото на дървото провежда постоянно с Дървото. Всеки трябва да извоюва себе си от Себе си, и това се нарича оСъзнаване. А подражаването, имитиране на светостта на Христа ни прикачва към корените.
  Бог, не учи на страх, а на осъзнаване и поправяне. Ние страдаме, не от Страха че ще ни накаже Бог, а от страх, че поради любовта си към нас, няма да ни накаже, а ще ни прости…Махайки маските ни с които си служим, Той ни Осъзнава за начина ни на живот, тази Му любов ни изгаря. Ние се страхуваме да не бъдем разголени; че не разбираме. Това е страхът от Бог.