Предопределение и свободаМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Стефан Чурешки каза:

    В християнството се говори за тесни врата на спасението, защото изискванията на истинност, която освобождава според Христос поставя много висока критериалност пред човека, особено пред свещенослужителя и пред духовника. Тази висока критериалност се съизмерва чрез сравненине по абсолют – сравнение с Христос и апостолите и чрез сравнение с високите достижения от свода на човешката цивилизация в пълната й интегралност. Разбирането за истина е нещо много сложно и трудно, първо защото Библията е в малък обем информация сравнено с натрупания интегрален опит на човечеството и второ, защото след написването на Библията има история, в която Бог се открива и реалните закони на историята, а не това, което ученият понякога си мисли, че е закон е всъщност реализация на Божията воля и промисъл и във връзката на човека с Бога след установяването на християнството можем да видим как се реализира предопределението в историческа футуристика. Българите са чувствителни към понятието свобода, а истината?