Богослужебното „днес“ на ЦъркватаМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Интересното в християнството не е рационализма, нито сантиментализма, нито историческата памет за събитията от Новия завет и последвалата ги история на Църквата, а актуалният контакт на църковните хора с Бога. Паметта за Христос е хубаво нещо, но както се казва в Новия завет Христос е същият и вчера и днес. Това актуално свързване с Бога прави фактически от Църквата доказан Богочовешки организъм и тайнствата са средство за общение с Бога. Именно проявите на Бога в историята са утвърдили вярата. Затова проблемът на днешния свещеник е доколко той е богоизбран и може да влиза във връзка с Бога, като отговаря на очакванията на вярващите, издействайки от Бога дарове и благодеяния за хората. Защото дипломата от Семинария и Богословски факултет не е доказателство за връзка с Бога, която може да получи Божий избраник и угодник, който има дадени дарби свише. И политиката на Църквата в историята е била да се издирват такива хора и да се вцърковяват. БПЦ обаче днес не го прави, требничейки.

  2. Връзката с Бога е най-важният довод на религията. Учението на Църквата като Богочовешки организъм, се нуждае от актуални подкрепления в живота. Свободното образование и алтернативността в живота на човека контестират до голяма степен нуждата от свещеник и хуманна дейност на Църквата. Реформацията и Революцията в Европа и в България на практика оставят единствената нужда от свещенство в осъществуването на контакт със свръхестественото и издействане от Бога на благодейния за човека, който от молитвите, службите и ритуалните практики очаква да се промени живота му към по-добро.В този смисъл чудесата са пратени от Бога, но освен тях се иска и потвръждение за богочовечността на Църквата. Системата на роднински назначения в БПЦ, отказът й да сътрудничи с надарени хора в областта на науката и културата, безплатната експлоатация на националното чувство на българите, политикономическите игри и угодничеството пред чужди централи дават сериозен довод за модерна българска Реформация.