Евхаристията като място на истинатаМоже да харесате още...

6 Отговори

 1. Истина на български език означава същината, същността на нещата, такива каквито те са в действителност, а не такива, каквито се виждат или изглеждат. Истина на славянски се обозначава като правда, т.е. това, което е право, което е нормално и което е в унисон с Божията воля и Божието даяние на хората. Истината е обективирана реалност на видимия и невидимия свят и като такава освен логически словесни конструкции изисква проникновение и прозорливост, което да открие същината на нормата, зададена по свръхестествен начин. За проверяемостта на истината съществуват опитно проверими деяния, които могат със средствата на материалния свят и светът на числата да докажат верността на дадена постановка, като непременно си дават сметка за невидимия свят. Благодатта на истината, която е основа на църковната постановка за неопровержимост на църковните слова и дела обаче според европейската културология може да се дава и по рождение чрез Божиите дарби. А и се обучава, но в България днес без БПЦ.

 2. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  WHY GO TO CHURCH?
  (Author Unknown)

  Some go to church to take a walk.
  Some go to church to laugh and talk.

  Some go to church to meet a friend.
  Some go to church, their time to spend.

  Some go to church to meet a lover.
  Some go to church, a fault to cover.

  Some go to church for speculation.
  Some go to church for observation.

  Some go to church to doze and nod.
  The wise go there to worship God.

  WHY DO YOU GO?
  Read John 4:24

 3. Двете ключови думи на европейската цивилизация са свобода и истина. В един текст по тези проблеми обаче се казва, че трябва да има материално независима организация, която да финнасира понятията за истина и свобода. В България има едно политическо зарибяване на хората по лния на идеята за свободата, което експлоатира и мобилизира целия ресурс на нацията в името на идеалът на свободата. Същевременно у нас свободата не се разбира като функция на истината, за чиято обосновка е нужен много качествен философски и богословски труд, а се разбира като запазена способност и качества на народа, които го правят алтернатива както на старите институции като Църквата например, така и на политическите образувания като монархическия институт и стария елит на общността. Така у нас свободата се мисли като изначална способност на народа да изразява себе си, като в политически аспект се очертава идея за етнотериотриално обединение, което е предпоставка за Велика България, блян на историографията. А БПЦ?

 4. В тази идея на свободна България се лансират исторически герои от народа, които вярват в качествата на простото селячество и пролетариата. Затова има целево поддържан култ към Левски, за който е известно, че не пише нищо лошо нито за турците, нито за евреите, нито за исляма, а има наредби за убийства на богати българи и на духовници, които според Захари Стоянов са били считани от Апостола на свободата за „кръстени турци“. В тази идея попадат популярни неграмотни поети като Христо Ботев и Никола Вапцаров, които вярват в силите на народа, в името на който се вършат убийства над българи и се репресира всяка българска идея, която вижда във висшата култура, в грамотността и в стремежа към една надпространствена и надвремева истина път към развитието на българското общество, основан на положения труд и на показаните знания. Освен това у нас след 1878г. се налага на офциално равнище култ към силата, което прави от каратистите нови водачи на българите. А БПЦ – селянин, пролетарий?

 5. Климент Йорданов Буренков каза:

  [b]“Евхаристията като място на истината“[/b] – а ако иерархия и богомолен народ са далече от Истината, то Евхаристията не предлага ли „причастие“ отрова? Остава да чакаме статия за „Евхаристията като място на душеотравяне“ с псевдоблагодатнос.