За Църквата в еклесиологична перспективаМоже да харесате още...

4 Отговори

  1. Климент Йорданов Буренков каза:

    Господин Стоядинов, моля, приемете възторжената ми благодарност за този Ви труд да споделите богословските си виждания по един сериозен, правдив и разбираем за всички интелектуални нива начин. Молитвено желая щото тази Ви статия стане същинско начало на по-чести и все по-задълбочаващи се богословски размисли и дискусии по засегнатите от Вас въпроси в контекста на основателно спомената криза в българската църковност. Изкушен съм от желанието да задам въпрос свързан с 9-я член на Символа на вярата, имащ догматична стойност и същевременно най-силно пренебрегван по отношение на съборността, която де факто е унищожена отдавна в Православието, но ще се въздържа за да не помрачавам възторжеността си от цялостния Ви поглед по засегнатите въпроси. Още веднъж благодаря най-чистосърдечно и да вярваме, че ще разделяте по-често с читателите на портала „Православие.Бг“ богатството от богословската Ви съкровищница.

  2. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

    Препоръчвам на всички да си купят новата книга на св. Григорий Богослов „Седем избрани слова“ (Зографски манастир, 2009). Преведени са от руски, но са много добро „душеполезное чтение“. Оставете сериалите в стил „Мехмед люби кака“ и се насладете на книгата:

    http://www.knigabg.com/index.php?page=book&id=20454

  3. Основният проблем пред Църквата не е литургията и причастяването, а обстоятелството, че в течение на вековете са се наложили алтернативни на Църквата дейности и упорито се лансира идеята за качествата на народа, който има култура, знание и възможности сам да ръководи съдбата си, което се отразява в политическото учение за демокрацията. Освен това свободата, особено в България се схваща като разгръщане потенциала на народа, който чрез механизмите на институциите може да стигне до по-добър живот на Земята. Към тези схващания , които са популярни се добява принципа на пазарната икономика, т.е. да се търси евтин и качествен продукт, като всеки труд и знание – двата мотора на цивилизацията се заплащат. Към това се добавя отказа или неспособността на църковните представители да тълкуват Божията воля , личното и общественото предначертание и да тълкуват свръхестествени откровения. Така връзката между Бога и Църквата се контестира и това е предизвикателството в еклезиологична перспектива.

  4. Един от проблемите на еклезиологичната перспективата, който само е маркиран в статията е отношението Църква-народ. В миналото Църквата е била водач на народа си, като най-надарените, най-подготвените и най-знаещи и можещи хора са били или в църковното ръководство, или са учствали по някакъв начин в живота на Църквата. През модерността обаче народа си има свое развитие, организирано и ръководено от светските институции, особено през комунизма. Тогава интелектуалния, познавателен и надарен с Божии дарби ресурс на Църквата се ограничава, а хората почват да търсят алтернативи, идващи най-вече от Запад. Тогава у нас особено силна става историческата наука, на чиито текстове се крепи международната легитимност на Държавата, създадена през 1878 година на принципите на историческото право. В тези исторически послания се изтъква единството на народ и Църква и така се дават днешни привилегии на клира. През комунизма обаче вярата и истината се пазеше повече от народа, подготвян от Държавата.