Същината и задачата на ЦъркватаМоже да харесате още...

5 Отговори

 1. В определението за Църквата на Цанков се изтъкват нейното мистично начало и задачата й да вцъркови света. Това значи и че, Църквата трябва да пази ценносттите на християнския свят – истина, милост, справедливост, честност, знание и култура. Днес обаче тези понятия не се носят от БПЦ, а се представляват от Държавата. Светските специалисти и миряните са много по-достойни вярващи от много расоносци, поставени там от политиката на БКП, от действията на бившата ДС, от сметкаджийство и рацио в помислите на висшето ни църковно ръководство. Знанието и опита на човечеството, в това число и на българите е много по-голям в сравнение времето на Цанков и идеята за Църква би трябвало да отчита това явление. А Църквата би трябвало и да издирва Божиите дарби у хората, да ги развива и възнаграждава, за Божия слава и за изпълнение на задачата си. Но това правят светски лица и без мистиката и тайнството Държавата има по-значима християнска мисия от БПЦ, защото вярата има нужда и от доказателства.

 2. Един от основните въпроси на модерното пазарно стопанство е логиката на издръжката на определени лица и организации в демократичния свят. На практика въпроса за издръжката на духовенството е сериозен въпрос, защото единственото сериозно основание за издръжка на българските духовници е тяхната връзка с Бога, защита на истината и знанието и моралната полза от тяхната дейност. На практика образованието на българите се издържа и подготвя от Държавата, в това число и богословските факултети. Църквата наготово прилапва образовани и възпитани специалисти, които по патриотични подбуди и по сантимент помагат безвъзмездно на вярата и Родината. Но ако българското духовенство не може да докаже връзката си с Бога, то тогава логиката на финансиране, имайки предвид скромния морален пример на БПЦ и отказа й да канонизира мъчениците от комунизма поставят много сериозни рационални въпроси, защото икономиката е рационална наука. Затова БПЦ следва да се замисли сериозно с оглед алтернативността в света.

 3. Големият английски писател и мислител Бърнард Шоу казва, че тясната специализация в широкия смисъл на думата води до широка идиотизация в тесния смисъл на думата. Този афоризъм важи с пълна сила за старостилната секта у нас и за всеки, чието понятие и представа за света и мястото на човека в него се крепи върху познание, основано на детайла без да се познава цялото. Това беше идиотията на комунизма, който направи представа за живота основана на детайли от философски и икономически школи на Европа и СССР и който направи национална идентичност върху произведения и исторически факти от последните 150 години българско битие. за да не изпаднем в положението на идиоти, което не може да се плати с никакви пари ние следва да познаваме универсалността в битието на човечеството и да търсим доказателства за вярата както в областта на видимия, така и в областта на невидимия свят според общия за източните и западни християни Символ на вярата. Затова проекта религия-наука е много полезен за нас.

 4. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  Когато чета Цанков, все се сещам за списъка на софийските масони през 1933 г., в който той фигурира на едно от първите места.
  .
  Поправете грешките в текста: „потечен д-р“ (вм. почетен), „осамотяване“ (вм. усамотяване), „трансенцендетно“ (вм. тансцендентно), „Бартианизма“ (вм. бартианизма) и пр.

 5. Андрей Владимиров Белчев каза:

  Как е възможно, масон да напише този текст? 🙂