Угодно ли е Богу да боледуваме?Може да харесате още...

7 Отговори

 1. Ангел Небесен каза:

  „……те до та­ка­ва сте­пен са въз­лю­би­ли Бо­га, че са заб­ра­ви­ли се­бе си, заб­ра­ви­ли са да спят, да се хра­нят…; до та­ка­ва сте­пен са въз­лю­би­ли ближ­ни­те и са при­е­ли тех­ни­те бол­ки и стра­да­ния, че са заб­ра­ви­ли сво­и­те. Ма­кар да не се гри­же­ли за сво­е­то със­то­я­ние, те­зи Бо­жии угод­ни­ци дъл­бо­ко съ­чув­с­т­ва­ли на стра­да­ни­е­то на сво­и­те ближ­ни и усър­д­но се мо­ле­ли за тях­но­то из­це­ре­ние.“

  Върху този пасаж има още ДОСТА да се мисли и работи…иначе работата е наполовина свършена.

 2. Tavor 1975 каза:

  Харесва ми този материал.
  Чист и естествен е.
  Моля да подкрепяме
  това което ни допада с някое
  изречение…благодаря !!!

 3. iliana каза:

  и на мен ми харесва

 4. skitnik каза:

  Ами св.ап.Павел.Тогава,тойкакво,като е имал трън в плътта и Бог не е искал да го изцели.Това поради маловерието му ли е или поради друга причина.Бих помолил да се внимава, когато се дават категорични мнения по някои въпроси,като например в една друга статия на този сайт за душите на абортираните деца,може да съборите на някой и МАЛОВЕРНАТА му вяра.Има случаи,когато болестта е изпитание,когато е изкушение,когато е наказание и т.н.,но мисля си ,че има и случаи ,когато болестта е милост.
  Например,какво е била болестта или болесттите на св.Йоан Златоуст,нима признак на неговото маловерие?!
  Нека да внимаваме с обобщенията,за да не се окажем в ситуацията да питаме „тоя заради какво е слепороден,заради свои,грехове или заради греховете на родителите си“-отговора,надявам се го знаем.Ако въпреки моята непоколебима вяра Бог не ме излекува,тогава какво да прокълна Бога и да умра ли.

 5. dgolotvinov каза:

  “ Idi si tvoiata viara te spasi“

  Molia priemete izvineniata mi no niamam kirilica

 6. orangecounty каза:

  Golemi spezialisti stanaha niakoi hora da opredeliat koi kolko vira ima v syrzeto si i koi da ozdraviava i koi ne.Koi sa verni i koi ne.Nima samo hodeneto na zyrkva e opredeliashto i nishto drugo niama znachenie.Zashto kazva „nastoiava“ za chudo pri polozenie che chovek moli za zdrave molba ne e ravno na nastoiavane.Goliama greshka e da se kriat takiva iszelenia, zashtoto se dava miasto na ateizma da kaze che Bog uz ne se proiaviaval.

 7. tsvety каза:

  На ни­ко­го от мно­гоб­рой­ни­те бол­ни, ко­и­то се сти­чат към Не­го, Гос­под не каз­ва: „Ти зас­лу­жа­ваш да стра­даш“ или: „Доб­ре ще е за­ра­ди спа­се­ни­е­то на ду­ша­та ти да по­бо­ле­ду­ваш“.

  Бо­лест­та ни приб­ли­жа­ва към спа­се­ни­е­то, ка­то ни учи на сми­ре­ние, тър­пе­ние, ка­то чрез нея об­ръ­ща­ме очи­те си към Бо­га, на­шия Не­бе­сен Отец, и на­вът­ре към скри­ти­те не­дъ­зи на ду­ша­та ни. Но ако бо­лест­та об­себ­ва из­ця­ло вре­ме­то, вни­ма­ни­е­то и си­ли­те ни, ако ни пре­чи да се гри­жим за близ­ки­те си и да вър­шим ра­бо­та­та си, ако уби­ва ра­дост­та ни от жи­во­та и под­рон­ва вя­ра­та ни в Бо­га, ако в край­на смет­ка ни из­пъл­ни с чув­с­т­во за без­си­лие, гняв, ако ни до­ве­де до уни­ние и от­ча­я­ние, то­га­ва най-доб­ре да ви­ка­ме по-ско­ро към Гос­по­да ка­то два­ма­та слеп­ци: „По­ми­луй ни, Иису­се, Си­не Да­ви­дов!“ (Мат. 9:27) И Бог ще ни из­це­ри и от те­лес­ни­те ни не­дъ­зи, и от ду­шев­ни­те.