Християнство и преражданеМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Т Георгиева каза:

    Вярата в прераждането е етап през който минава човек, когато търси Бога – сам! Когато върви по пътя лутайки се от атеизъм през суеверия, пантеизъм, интелектуализъм и компилации от всевъзможни учения, „духовни“ практики и увлечения от всякакъв характер. Някой търсят „духовни опитности и преживявания“ дори в сатанизъм!
    Това се дължи на липсата на систематично духовно образование в правилната посока от ранна възраст, но това е друга тема.
    Това, което не разбирам е, защо протестантските деноминации отричат светостта в най-чистия и вид – светците?
    Чудесата с мощите им – нетление, мироточене, благоухание, чудотворене… което, както казва авторката доказват и свидетелстват за това, че „в телата си прославяме Бога“/1 Коринт.6:9/. Което е нашето православно разбиране на светостта.