Славянството в глобалния святМоже да харесате още...

3 Отговори

  1. borbi каза:

    Поезията,от време на време може да бъде и диагноза.Ако всички славянски страни се обединят,ще бъдат и лесно ръководени,и от кого…Защо авторът не сподели истинските причините,довели славянския свят до такъв крах.Интересно,но не виждам нищо общо с ПРАВОСЛАВИЕТО в статията.Между другото,комерсализацията е световен процес.И още веднъж между другото,погледнете живота и творчеството на Достоевски.До някаде можем да го вземем за пример.

  2. chingis каза:

    Новата идеологическа доктрина на Русия се нарича „Православие, славянство, национална идея“, която също така стъпва върху разработки за историята на ХХ век и главно интерпретация на Втората световна война. В тази схема ние сме подизпълнители, макар проекта на православието, славянството и националната идея да е български и да е разработен идеологически в канцелариите на св.цар Борис І и Симеон Велики. За съжаление славянството няма принос в света на идеите и представите на световната цивилизация, която е романо-германско творение заради ред исторически и културни обстоятелства. Характерното за славянството според идеолозите на руското присъствие в света е „славянската душевност“, която обаче не е разработена философски добре с оглед достиженията на психологията и науките за духа като философия и история. Характерното за тази „душевност“, в това число и автентичната българска народопсихология е наличието на един мистичски идеализъм, който в съчетание с нормите на православието и най-вече на аскезата може да роди направление в световното богословие. Иначе материално-технически светът е романо-германски и с това обстоятелство следва да се съобразяваме. Защото дори Толстой пише Война и мир с много френски думи, а идеята за свободата, за демокрацията, за свободния обмен на хора и идеи и за правото на собствена интерпретация на явленията от битието не е руска, нито славянска. В тази обстановка е важна философията на езика, която обаче в България не се разработва по религиозен път.

  3. purlikov каза:

    Гал. [3:28] „Няма вече иудеин, ни елин; няма роб, ни свободник; няма мъжки пол, ни женски; защото всички вие едно сте в Христа Иисуса“