Съработници на БогаМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Траянка Георгиева каза:

    „Радвай се, защото си подражавал на Давид, който казва: аз съм червей, а не човек; радвай се, защото с пророк Исаиа: О, окаяният аз – си викал“. Това е от акатиста на св. Иван Рилски.
    Цял океан от страдание има между казаното горе и Горкиевото: „Човек – това звучи гордо“.
    Според богатият Запад, „съкрушението на сърцето е признак на слабост“ – казва авторът.
    Но ние друго ще кажем пак с думете на св. Давид: Воздех к тебе руце мои, душа моя яко земля безводная… Скоро оуслиши мя Господи, изчезе дух мой, не отврати лица Твоего от мене…Господи к тебе прибегох, научи мя творити волю Твою, яко Ти еси Бог мой… Имене Твоего ради Господу живиши мя, правдую Твоею изведеши от печали душу мою…яко аз раб Твой есъм.