Великотърновските богослови остро разкритикуваха рейтинговата системаМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Стефан Йорданов Чурешки каза:

    Не съм чел рейтинговата система в 24 часа. Но от сходни публикации по въпроса за образованието се вижда ясно една смущаваща тенденция. Тя се състои в стремежа практическите и прагматични видими ползи от образованието да бъдат водещи при оценка на специалистите и съответно личи стремеж бизнеса да оценява науката и образованието съобразно ползите, които той ще има от това. Има един сериозен критерий за оценка и това е външното оценяване, но и там съществуват политически, религиозни и идеологически фактори при оценката на продукцията на българските специалисти, особено хуманитаристите. Извън държавната дейност след промените в България целево се лансира бизнеса и БПЦ. Би следвало тези две дейности сериозно да си направят справка с традициите в България на познанието и науката и да оправдаят твърдението, че са национални, т.е. характеристиката на народното измерение, което до 1944 година е силно хуманитаризирано да бъде поощрявано в България днес.
    http://www.slavicorthodox.hit.bg

  2. Пламен Евгениев Сивов каза:

    Очевидно рейтинговата система е недомислена и това е мнение не само на богословите: http://econ.bg/news/article191031.html