Катехизацията на ромите – мисия (не)възможнаБЛИЗКИ ТЕМИ: