Пловдивското решение относно агентурното минало на клира на БПЦЕдна много добра новина от ръководството на Пловдивска митрополия изненада през изминалите няколко дни, именно решението на Епархийската свещеническа конференция клирът на Пловдивска епархия да подаде молби до Комисията по досиетата, с които да изиска разкриването на зависимите от бившия атеистичен режим свещенослужители.

В съобщението се казва, че "утре, 27.09.2011 г., в София, Митрополит Николай лично ще депозира пред председателя на Комисията по досиетата официалното искане за разкриване на агентурна принадлежност на свещениците от Пловдивска епархия, с подписаните от тях лични декларации за съгласие. Митрополит Николай се надява, че Комисията ще откликне на искането без забавяния и съображения."

От края на месец юли стана известно, че до края на 2011 г., най-вероятно малко преди Рождество Христово досиетата на висшия клир на БПЦ-БП ще бъдат отворени и предоставени на публичен достъп.

Новината от Пловдивска епархия поставя на дневен ред две групи от въпроси, които и след разкриването на въпросните документи за обществеността ще бъдат съществени за още поне едно десетилетие.

1. Законът за за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия предвижда по силата на разпоредбата си в чл. 3, ал. 2, т. 6 да бъдат обявени и сътрудниците на Държавна сигурност, които са ръководители и членовете на управителните органи на религиозни общности. Свещенослужителите на Пловдивска епархия по принцип бидейки предстоятели на църковните настоятелства ex stato (по силата на статута на енориите и енорийските храмове съгласно Устава на БПЦ-БП, чл. 141), би следвало да са ръководители по смисъла на закона, понеже имат ръководна функция в енорийската общност, която е религиозна и вероизповедна общност. Такива общности са и манастирите, на които тук няма да се спираме.

Остава обаче въпросът с останалите членове на управителни органи на религиозната общност – именно тези, които са цивилни лица и не принадлежат в клира, както и църковните служители – миряни, защото на много места именно цивилните лица поставят клира в зависимост от различни държавни или други организации. На епархийско ниво това са Епархийски съвет, на енорийско ниво църковните настоятели заедно с църковни служители, които имат достъп до поверителна информация и понякога са изключително важни материално-отговорни лица.

2. Зависимостта на БПЦ-БП от структурите на ДС е била факт не сама по себе си, т.е. неедностранчиво. Политиката на ДС е била упражнявана чрез специализиран държавен орган. Най-ясната и най-голямата по рода си зависимост е упражнявана чрез т.нар. Дирекция "Вероизповедания" към МС на РБ. По всичко досега публикувано се доказва, че всички лица, заемали длъжността ръководители на Дирекцията, също са били причислени като сътрудници на ДС. Затова за изчистването на въпроса около зависимости на БПЦ-БП към ДС, към съвременния момент е също наложително проверяването на всички служители на Дирекция "Вероизповедания".

Само по този начин ще могат да се изяснят част от взаимовръзките, които са текли и влиянията, които продължават да текат и в момента.

Като цяло обаче, новината от Пловдивска епархия е неочаквано положителна и обнадеждаваща, че все пак клирът на поне една епархия желае яснота по този болезнен за редица вярващи въпрос, преди да е приключила проверката на Комисията по досиетата до няколко месеца. | hpberov.blogspot.co

 

Щом сте вече тук…

Разчитаме на вашите дарения, за да поддържаме този сайт. За високото качество на материалите, които публикуваме тук, нашите сътрудници – преводачи, автори, редактори – заслужават справедливо заплащане за труда си. Можете да проследите актуалното състояние на даренията към всички програми и кампании на фондация „Покров Богородичен“ за текущата година от този линк >>>

Ако желаете да бъдете част от усилията на екипа да развиваме и поддържаме сайта, можете да станете редовен дарител на Православие.БГ в платформата Patreon >>>

лв.
Select Payment Method
Personal Info

Credit Card Info
This is a secure SSL encrypted payment.

Donation Total: 10,00 лв.

Следвайте ни
  
  
   

Може да харесате още...