Без лъжебожестваМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Силни думи и много плам. Обаче има форми на идолопоклонство, които са национални чествания и за които се хвърлят луди пари и се издържат фондации , за да крепят култа. Такъв е разпространения култ към историческия паметник, който не носи посланията на християнството. Например паметниците на Съветската армия, за които специален интерес за запазването и почиттат им проявява Руската православна църква. Има човешки кумир – фалшивите авторитети, лансираните медийни фигури, изтъквани и награждавани хора със скромни приноси за познанието и вярата. Има и друг вид кумири – духовни „наставници“ , които не са водили никаква плътска и духовна борба, не познават основите и принципите на атеизма и друговерието, нямат ценз и знание да бъдат духовни водачи на малко село, камо ли на голям балкански град, който познава всичко в историята на религиите- от Дионисиевите мистерии до учението на исляма и атеизма. Фалшивият верови авторитет -ето опасният кумир, който е от невидимия свят!