Лесно ли е да си Христов?Може да харесате още...

2 Отговори

  1. Старичък текст, изразяващ симпатията на БПЦ към сърбите по повелята на вселенското православие. В текста има два аспекта – любовта и воинът. По какво се познава любовта, извън казаното в свещените книги? По това, че човек изпитва влечение и желание да бъде колкото се може по-дълго с обекта на своята обич, по това, че обичащият иска да направи благодеяние на обекта на своята обич,
    по това, че обичащият не иска обичаният от него да страда, да бъде нещастен и да търпи неправди в света, по това, че обичащият е готов да пожертва личен комфорт за благото на обичания, по това, че обичащият не дава ухо на хулите, лъжите и клеветите по адрес на обекта на неговата любов, по това, че иска хармония в отношенията с обекта на своята любов, по това, че иска да предпази обекта на своята любов от грешки. Ние познаваме любовта и затова, когато БПЦ ни казва, че е тихо и спокойно в храма, казваме – огромни жертви и лишения на българския народ в миналото и настоящето от любов за да има това спокойствие.

  2. Често пъти се говори за Христовите воини – онези, които защитават вярата. Нека видим практиката в светската българска войска. Изключително подготвен висш военен състав – във Военното училище се е влизало след изпит по българска история, литература и математика. Изключително подготвени физически в духа на суровата аскетика на българското възпитание. Специализации на висшия команден състав в Германия, Италия и Австроунгария. Изключителен пример за морал, безкористност, отдаденост на идеята за целокупна България, съпричастност към изпитанията на подчинените и способност да убеждават българите да дават децата си в името на националния идеал. Безупречен външен вид. На бойното поле – ориентирани, безкомпромисни към врага, великодушни към победените, справедливи при раздаването на награди на отличилите се в битката и в понасянето на трудностите на войната. Организацията на българската войска е перфектна според английските и френските наблюдатели от Първата световна война. А БПЦ тук и сега?