Отношението ни към Бога и към коронавируса – има ли прилики?Може да харесате още...