Пророческият дар на руската литератураМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. Идеята за месианско-пророческо начало и за особена мисия е идея на старобългарските книжовници и религиозни дейци. Руснаците и до ден днешен не си отварят архивите за да видим какво пише в старославянските книги там. Освен това модерната българска литература ползва наивистични образци, с „национална“ патетика, експлоатираща мистико-епическото начало на нашето родолюбие. Фактически страданията за вярата през османския период, които са много по-силен довод за християнско самосъзнание сред народа не са разработени у нас, за сметка на почти религиозния култ към хората на въоръжената борба и революционерите. Така българската християнска идея или страда от клевети, че е запазила езичеството, или страда от провинциални комплекси, които изтъкват ролята на Големия брат – Русия в защитата на християнството, макар комунизмът да оспори тази й мисия. А световното признание не е критерий – истинското християнство не е от света.
    http://www.bg-history.info/4529/Hristiianstvo-i-komunizum.html

  2. За да има качествена литература е нужно да има много сериозна писмена и устна грамотност сред населението и литераторът да притежава прекрасни познания по религия и философия, защото литературата по своята дефиниция е популярна философия или религия -всички големи автори на световната класика, която беше преведена изцяло през комунизма са или философи, или мислители или религиозни дейци. За да правиш национална литература на теб ти трябва и познание върху народопсихологията и познаване на изворите на историята в оригинал. Например българският писател Владимир Зарев е световен писател, защото майка му е била историчка, а баща му философ и семейната му библиотека стойностна. За жалост в България официалните литературни образци са или наивистични, писани от хора без грамотност, или са социалистическо-героични, т.е. нямат нищо общо с народната душа. Може би Димитър Димов прави голяма литература от учебниковите образци, но голям писател в България може да има само след силна философия.