Размисли за смисъла на думата свободаМоже да харесате още...

2 Отговори

  1. chingis каза:

    Биткта за свободата на България се е водила като битка за Българската Екзархия, за окито събития днешната интернационална БПЦ не смее да прави проучвания и да издава книги за да не разсърди Гръцката църква и да не би политиката на руската църква да е в разрез с емницапицята на българите. Свободата в България не е изкована както трябва. Ние тръгваче да се освобождаваме без да сме създали национален университет, без да сме създали висока интелигенция и без да имаме философи, които да могат да разясняват истините на вярата и стойностите на битието на българите. Свободата в исторически аспект е право на интерпретация. Ние българска интерпреация в областта на богословието, философията и историята на практика нямаме, а подобни опити са се потискали и се потискат от конспиративния ни и много мощен политически елит, назначаван или от Русия, или от Герамния или от друга Велика сила. Любовта, която ние познаваме много добре в историята си е любов към Бога и любов към хората, но това се събира в любовта към истината. затова една философия на истината във фактите от миналото и настоящо битие на българите ще ни освободи един път завинаги и тогава ще разберем защо нашите предци са умирали и защо днес не ни разрушават икономически и институционално, а пак, както през атеистичния, интернационален и латински говорящ сектантски комунизъм ни забраняват да имаме свои си философи, историци и богсолови, които могат да разработят философията на свободата.

  2. kipria каза:

    В човешкият дух е основата на свободата. От векове обаче човеците са търсели свободата вън от себе си. Смятали са, че с промяната на общественият строй, ще станат свободни. Свободата е изключително духовно понятие, затова тези, които са отказвали насила да приемат чуждата вяра и са избирали смъртта, всъщност са избирали свободата. Съществуват два свята- светът на робите и светът на превъзмогналите себе си, духовно свободните.Автора на статията е прав да завършва с въпроса- свободни ли сме наистина?