Християнинът в градаМоже да харесате още...

1 Отговор

  1. Българската интелигенция през ХХ век е много слабо подготвена за да проучва устоите на българската народопсихология.Причината за това е, че българската интелигенция е ученик на чужди школи, които изхождат от католическата и протестантската трактовка на историята, и техните наръчници по етнология не са изведени от българския случай на историческо развитие, а от развоя в битието на католическите и протестантските, по-късно атеистични народи. Така българските религиозни представи не са изследвани със средствата на собствено българската преценка, а чрез мнението на небългари. От друга страна българското село се мисли за етнически чисто и то се взема за основа при създаването на културен портрет на българите. Религиозният център на българите по историческа традиция обаче е бил града и в него са се намирали книжовните школи и училища, които са подготвяли фактическия елит на нацията, заменен след Освобождението от революционерите-селяни. Подмяна на истината в науката чрез грешен метод.