“От Слово сме родени”, или за проповедта в стиховеБЛИЗКИ ТЕМИ:

Споделете в социалните мрежи