Човекът, светът, Църквата в ЛитургиятаБЛИЗКИ ТЕМИ: