В търсене на достойнствоМоже да харесате още...

24 Отговори

 1. iliana каза:

  Браво, Андрей! Много истинско.

 2. Ангел Небесен каза:

  Поредната екстраполация на смазаното самочувствие.
  Пак лошият бездуховен запад и духовният самодостатъчен изток.
  Хем християнството (византийската разновидност) ни свързвало със запада, хем сме му органично чужди (на запада), едно от двете е погрешно твърдение, аз залагам на първото.
  Пак умилителни селски картини подхождащи най-добре на суровата, но добродушна славянска порода и пак трябва да се започне с нещо изкононно като селския чардак, разбира се в съпровод на идеята за Бог, за да се „пробуди“ този изпепеляващо добър български дух.

 3. Justus каза:

  Хубав и искрен поглед върху състоянието на българския народ. Да, наистина, не Възраждане, а Заспиване. В добавка, сякаш бързаха нашите „гешефтари“ да ни вкарат набързо в ЕС, за да прикрият катастрофата на т.нар. българска мечта или по-точно пълното й отсъствие. Не само разруха, но и ще се разпилее този народ, а БГ ще си остане само една територия …

 4. Дон Кихот каза:

  Тази статия не е трудно да бъде опровергана. Първо, изследванията на БГ гени доказват, че сме не повече от 20% славяни. Фолклорът ни например е чисто тракийски. Второ, не е вярно песимистичното заключение, че „продължаваме да пропадаме“. В последните години започна възход, който не може да се отрече. Трето, мит е бездната между балканеца и западняка. Българинът по природа е индивидуалист и много по-лесно от руснака се интегрира в капитализма. Поставен в условията на Запада, които не пречат, а благоприятстват труда, българинът се развихря и забогатява.

 5. iliana каза:

  „Фолклорът ни например е чисто тракийски.“

 6. Дон Кихот каза:

  Всеки трябва да се изказва в пределите на своята компетенция, нали? Написал съм, но не съм издал, цяла книга за влиянието на траките върху фолклора и етнографията на българите. Например шотландските и пиемонтските гайди произхождат също от Тракия чрез келтите, които живеят тук през ІІ в. и по-късно се заселват на Запад.

 7. Дон Кихот каза:

  Или да вземем неочаквания и за мен факт, че някои от тракийските ладове напълно съвпадат с тези в арменското пеене. Траки са населявали част от Мала Азия (провинция Витиния), а древна Армения някога се простирала до средата на Анадола. Когато пишат за генезиса на арменския народ, техните хроники твърдят, че арменците дошли от Балканите. Това е легенда, разбира се, но в нея има рационално зърно.

 8. Дон Кихот каза:

  Не може да има така жадуваната от тебе „философска (т.е. културна – б.м.) приемственост не с тракийското езичество, а с ранната християнска култура“ по простата причина, че раннохристиянската култура по нашите земи е унищожена от няколко вълни нашественици през V-VІІ век – авари, хуни, славяни, прабългари и пр. Що се отнася до нашия фолклор, който вече угасва като явление, той е фиксиран през епохата на османското господство и представлява невероятна смес от езически митове (най-вече тракийски) и полуразбрани и изопачени християнски идеи. Един опит за осмислянето на фолклора от философско гледище направи покойният Димитър Ангелов в книга, издадена след смъртта му. Но мисля, че това е сполучлив първи опит. Фолклорът ни не е анализиран от богослов, което е огромна и дори непосилна задача.

 9. iliana каза:

  но ако ранната християнската култура е унищожена преди седми век, то по това време тракийската е още по-унищожена, нали така.

  освен това след седми век идва нов християнски период по тези места; защо фолклорът през турско да се фискира върху езически митове от древността, а не върху вековна християнска традиция, която го предшества. има тук някаква парадоксална историческа логика, или по-скоро логика на историците; освен ако не пропускам нещо много важно, което е напълно възможно, защото както казах не съм специалист по история.

 10. iliana каза:

  така е и се извинявам. аз не съм специалист. но съм силно подозрителна към истеричната днешната тракология и въобще към популярните интерпретационни схеми, които се опитват да обяснят българите през езичеството, сякаш сме нямали хиляда и колкоси години история на християнството. в момента чета една книга, която се опитва да обясни защо тази християнска история не е написана. и макар да е трудно да бъдат доказани, много от тезите там ми звучат сериозно.

  като напроимер, че историческата наука през комунизма, търсейки механизми за философска еманципация от него, се е фиксирала върху езическото минало, за да се оттласне от славянските предпоставки на „дружбата от векове за векове :-)“ естествено се разбира защо религиозната философия на историята в българия не е могла да бъде такъв механизъм. и днес тази атеистична схема е много удобна.

  сега археологията е много популярна, но тя е част от историческата наука, и като такава се управлява от историческите теории. очевидно е, че днес научното внимание (и пари) са съсредоточени в тракологията. но дали това е причина да се игнорира християнското наследство, идеята за философска приемственост не с тракийското езичество, а с ранната християнска култура, а съшо и възможността съвременната национална доктрина да се гради върху християнска цивилизационна база, както в впрочем в европа, аз не знам. но ми се струва че има върху какво да се мисли.

 11. Дон Кихот каза:

  Ако искаш да научиш църковна история, запиши теология в Шумен :-)))
  .
  Проблемът е, че през ІV в. еленизираните траки на Балканите преминават от езическа (римска) власт във византийска (християнска). Според законите на имп. Теодосий Велики езичеството е углавно престъпление. Траките нямат друг избор, освен да станат православни. Някои стават с голям зор (бесите и св. Никита Ремесиански). Има дори сведения за константинополски патриарси тракийци.
  .
  „след седми век идва нов християнски период по тези места“. Точно обратното е. Християнството до голяма степен е унищожено от тенгризма.
  .
  „защо фолклорът през турско да се фиксира върху езически митове от древността, а не върху вековна християнска традиция“. Защото българските селяни през ХV-ХVІІІ век почти нямат църкви, манастири, училища и фолклорът е единственият им източник на информация и осмисляне на света. Възкресяват се идейни архетипи, спотаени от Античността. Какъв е например св. Георги? Съчетание от един скромен мъченик-войник, чийто култ „обраства“ с толкова митологични елементи във фолклора, че на практика се превръща в аграрно-животновъдно пролетно божество. Най-абсурдното е, че църквата приема тази контаминация и я освещава.

 12. iliana каза:

  за елинизирането на траките – ясно.

  въпросът е след като са елинизирани и християнизирани – добре или зле – как пък десет века по-късно тия езически останки в съзнанието се оказаха толкова силни, че толкова векове християнство са се отмили като пясъчна картинка в момента, в който се сменя политиката. не, това не ми звучи убедително. много по-убедително ми звучи обяснението, че историците днес, които разбира се не са църковни историци, стъпвайки върху една сериозна традиция да се игнорира християнската религиозно-философската интерпретация на феномените в нашето историческо битие, просто развиват предпоставени тези. и приемат за релевантни тези факти/документи/ находки, което могат да се мобилизират за доказването на тези предпоставени тези. една такава теза, е че българинът е езичник по културното си наследство, примерно. впрочем това сигурно изнася и на някои църковници днес, парадоксално, защото идеално обяснява всички проблеми на съвремениия църковен живот и неуспешната мисионерска и проповедническа дейност с тия жилави народни архетипи… обаче надали нещата са точно такива.

  българските селяни през турско, които са основния ни народностен ресурс по онова време 🙂 са били прости и необразовани, обаче освен от караконджули са се вълнували от много други въпроси. и някои от тях са пазили вярата си както са могли, защото ако това не бяха правили, нямаше да има предпоставки за санкционирането ни като нация именно в края на този мътен период.

 13. andrey каза:

  Интересна дискусия.

  Разбира се, че едно здраво национално самосъзнание и доктрина могат да се основават само върху християнското наследство, а не върху ефимерното „тракийство“. Траките са елинизирани и романизирани още през античността, а доста жестоките нашествия на славяните и другите народи през ранното средновековие променят тотално етническата картина тук. Не само днешните българи, но дори и днешните гърци са до голяма степен потомци на славяни, въпреки че не им харесва този факт. Славяните са стигнали чак до Пелопонес.

  Тракийски елементи в българския етнос и култура има, разбира се, както и много други. Ние сме етническа амалгама. Но наред с автохтонно-тракийските и степно-тюркските елементи славянският субстрат има най-голям относителен дял.

  Ако вие в Шумен усещате възхода на Родината, аз с удоволствие ще се преселя да живея при вас. Защото навсякъде другаде хората бягат в чужбина, цели краища от страната са обезлюдени. Само в София и на морето се усещат някакви признаци на живот. Нямаме здрава държавност, средна класа, България се циганизира и лумпенизира. Кой знае какво мрачно гето ще станем след няколко десетилетия. Изобщо – възход, откъдето и да го погледнеш.

 14. Дон Кихот каза:

  Въпросите на нашествията са подробно разгледани в доста книги, сред които бих откроил тази на проф. Тъпкова-Заимова, Василка, „Нашествия и етнически промени на Балканите през V-VІІ в.“, С., 1966. Тя доказва по данни от топонимията, че траките не са напълно избити, а голяма част от тях успяват да се спасят в планините особено в Южна България, където има и досега най-много топоними от тракийски произход. За местните имена вж. книгата на моя адаш акад. Владимир Георгиев, „Тракийският език“, с която той получи световно признание. Толкова по въпроса. Имам и друга работа!

 15. iliana каза:

  „Значи, решаваме и ние да си направим една държава като хората, но какво заварваме? Траките, за чиито колесници сме чували да се разказват легенди – 4 коня, ускорение 0-100/18 сек., кожен салон, махагоново дърво, сребърна емблема, златен камшик, всяка година нов модел – вече са на изчезване.

  – Айде бе, прабългари, къде ходите, 30 века ви чакаме – викат ни траките.
  – Абе докато се наканим, това-онова, вековете си вървят. А иначе как я карате? – викаме им ние.
  – Не е като преди, изглежда, времето сега не е за изкуство – викат ни траките. А само преди двайсетина века знаете ли какво беше – на всеки ъгъл златарско ателие, глад за малка пластика. Още топли, едва излезли от пещта фигурки, накити, ритони, всичко се разграбваше. Дето се вика, без хляб сме оставали, но без изкуство – никога. Абе като влезе в златарското ти ателие нашият трак – 3 кила накити за жената, 6 кила за някоя друга жена, златни яйца за децата – докато не си напълни колесницата, не излиза. И не се пазари като циганин. Ама култура имаше тогава, култура! Първа цивилизация в Европа, няма как! Когато ние инкрустирахме златните клечки за чистене на уши, египтяните още си правеха пирамидките от пясък. Който не вярва, да разрови малко Варненския некропол и ако не намери там най-старото злато на земята, да ни се обади.

  – За златото, хубаво, ще си направим златни зъби – викаме ние – ами къде са колесниците?…“

  История на България за чужденци от Иван Кулеков

 16. andrey каза:

  Дано да са се разбрали… 🙂

 17. Дон Кихот каза:

  Щом ще си разправяме вицове, и аз имам един:

  Две блондинки гледат порно. В края на филма едната започва да плаче неутешимо. Другата:
  – Защо плачеш, муцка?
  – Мислех, че ще се оженят.

 18. iliana каза:

  две котки се състезавали коя ще се наведе повече от покрива.
  едната внезапно спечелила.

  поздрави

 19. templar каза:

  С някои неща съм съгласен. Но с други – решително не съм . Представянето на времто на космонавтиката и индустриализацията като нещо светло и позитивно е грозничка манипулация. Комунизмът беше онази безбожна атеистична система, която опустоши българския дух. И да се бяга от тази истина е грях към мъртвите.

  Освен това, тегленето към съвременната диктаторска Русия, в която управляват същите хора, които бутаха храмовете е безобразие.

  Да, Българите са различни от западните хора. Но те имат място в демократичния и цивилизован свят. Като част от новото ойкумене – България, Гърция, Румъния, Кипър – като страни от ЕС могат да внесат византийското културно и духовно наследство.

  А с путиновото КГБ православие, със сводническо – мафиотската клика на нечистоплътни фигури като Варненския митрополит, единственото което ще направим е да отворим път на сектите.

 20. Дон Кихот каза:

  Драмата на спасението, изразена с пантонима, защо не?

  http://www.youtube.com/watch?v=cyheJ480LYA&e

 21. Atila каза:

  Това с гайдите повече ми прилича на останало от реклама на уиски „100 гайди”, отколкото на трако-келтска връзка. Родината на гайдата е Индия, и траките и славяните и прабългарите (ако се доверим на иранската теория) имат индоевропейски произход. Нещо повече, това че гайдата е била употребявана от траките е по-скоро предположение, дакото не друг а Страбон говори за южните славяни като изкусни свирачи на гайда. Интересно, защо е пропуснал този факт за траките? И за да не останем с впечатление, че само траки и шотландци свирят на гайда, малка справка: гайдата е известна и в употреба почти в цяла Европа, в Италия и Франция се нарича cornemuse , в Англия и Шотландия – bagpipe , в Холандия – dudelsack , в Чехословакия – дуди, в Полша – коза, в Украйна и Белорусия – дуда, в Молдавия – чимпой, в Русия – волинка, в Германия – sackpfeife.

  Относно 20% славянство в българите, може ли да уточните метода на изследването доказващо, тези само 20% – ДНК маркери, кръвни тестове, черепни замервания… И какво съдържат останалите 80%?

 22. Florian каза:

  Textut na Andrey e opredeleno mnogo dobur. V nego sa nalize mnogo interesen pogled i zadulbo4en komentar, koito oba4e, struva mi se, ne sa napulno razbrani ot njakoi ot pisalite v komentarite kum nego, a drugi sjakash umishleno se zajajdat, a treti, ot svoja strana, kato 4e li, ako ne napishat nesto, nezavisimo kakvo, prosto njama da mogat da budat tova, koeto sa.

 23. portos каза:

  ЦИТАТ от templar

  Да, Българите са различни от западните хора. Но те имат място в демократичния и цивилизован свят. Като част от новото ойкумене – България, Гърция, Румъния, Кипър – като страни от ЕС могат да внесат византийското културно и духовно наследство.

  Да. След като „идеята за колективна солодарност се преведе на езика на индивидуализма“ (доц. Снежана Найденова)

  Май идеята е мъртво-родена. Което се разбира и от следното признание за далновидността на православието, което само привидно е извън реалностите на капитализма, утвърждавайки колективността пред идивидуалността, защото „еволюирането на капитализма излиза зад пределите на индивидуалността и издига на по-високо стъпало колективността“ (пак доц. Снежана Найденова)

  Само че, тази еволюция е псевдо еманципация от християнската традиция и при нея се подменя Личността с индивид (функция).

 24. portos каза:

  В смисъл идеята за преход от Православната идея (колективната солидарност) към другата (индивидуализъм) и накрая към обновения /еволюирал/ капиталистически колективизъм, като при това се запази християнската основа е МЪРТВОРОДЕНА.