Морковът на РеформациятаМоже да харесате още...

44 Отговори

 1. Много добро антрефиле на Пламен, което е различно от типичния негов стил. Да не би протестантите да са отказали да го финансират?

  Нашият класик и комунист Емилиан Станев съжаляваше, че България била покръстена от „византийските черни врани“ и не приела вярата от папата. Неговата логика не беше религиозна, а беше по-скоро носталгия за строгата централизация, йерархия и дисциплина на католическия Запад, които липсват при нашенския хаос. Подобна позиция защитаваше още историкът Петър Мутафчиев през 30-те години, но с други, културно-идейни мотиви.

  Солунските дьонмета –
  http://archiman.livejournal.com/

 2. Стефания каза:

  Хубав текст, и аз четох статията на Инджев по диагонал поради предвидимостта й. Протестантите обаче имат своя отговор, а именно, че правата им вяра е накарала Бога да им даде материално благополучие. Каква е цената на това материално благополучие, какви са плодовете му и какво всъщност означава то, са въпроси, които не си задават, защото слабо ги интересуват. Унизителна философия на хора, които като древните евреи са отхвърлили правдата на Христос, защото не е била подкрепена с безспорното „Божие свидетелство“ за материална мощ и благополучие.

 3. о. Павел каза:

  Какво ти богословие на благополучието?! Благопреуспели са само пасторите с шкембетата, копринените костюми, джиповете и засуканите секретарки, докато обикновените сектанти късат от залъка си, за да дадат задължителния десятък.

 4. Ф.Николов каза:

  Според мен, като атеист, това е една жалка статия на Инждев, а отговорът на Сивов пък е безсъдържателен и напълно манипулативен с тези препратки към нацизма; пропускат се толкова важни исторически процеси и политически нюанси, за да се обобщава на едро някакъв едва ли не полярен конфликт протестантство-православие. Едно важно нещо може да се посочи, че липса в православния изток, или по-точно казано то се развива по собствени формули, различни от западните фолософски течения в мисълта – личността, нейното достойнство, независимост, инициативност, отношение към собствеността, относителносното й превъзходство спрямо всякаква форма на заробваща колективизация, съборност, масовост и т.н, а оттам и съответната правна система. Крайната индивидуализация е също толкова вредна, както и властта на православната, комунистическата, държавната и всякакви отнологично-абсолютискти общностни съпреживявания намиращи изява на изток.

 5. Ф.Николов каза:

  Но докато в протестантските страни са намерили някакъв относителен баланс между двете, между държава и личност, в православните не се почва с личността, а с някаква изконна истина, поддържана от вечно правата традиция/религия, от народа, от събора, от колектива. В разбирането за изграждането на личността се крият дълбоките разриви със Запада; в този смисъл православният изток действително пази `автентичното` християнство, `намирането` на личността само и единствено в съборния дух, в колектива, в автентичната народност, пряката й зависимост от тях.
  На православните страни най-малко им трябва Реформация (а може би Ренесанс), на тях не им трябва нищо, те са си напълно завършени, съвършени и с една единствена мисия, да разпръскват `истината`, която по божие благоволение, никой освен тях не схаваща и не преживява; или по-точно трябва им само едно единствено нещо, да не правят никакви сравнения с живота в `западния свят`, така най-малкото ще са честни спрямо себе си и живота който водят.

 6. o. Bojidar Glavev каза:

  Браво, Пламене! Великолепна статия! Отлично аргументирана, написана с хъс, интелигентно… Човек просто няма какво повече да добави!

 7. Ф.Николов каза:

  Неприятно впечатление прави и стериотипното разглеждане на западния начин на живот най-вече през призмата на икономиката, на търговските отношения, и на извечно просветляващитя света духовен изток, който му е някак си гнусно да се допира до стоково-паричните отношения. В богатството има нещо нередно, да се грижиш за живота си, това не заслужава особено внимание. Всяко богатство е престъпление, така провъзгласява върховната източна мъдрост, изгряващото от изток слънце на духовността, затова и само престъпници държат капитала в тези държави, затова и всеки вид колективизъм пропада в опита си да изгради пазарно стопанство. На изток има само преходи, от един вид колективизъм в друг, комунизмът е политически изчистен цинизъм, крайната реализация на съборния идеал, претопяващ всяко различие, всяка естествена обществена диференциация в народната, общностната воля, в метафизичен свръх-личностнен модел на съществуване.

 8. Андрей Романов каза:

  Логиката на Инджев е примитивна. Ако не бяхме православни, а протестанти, ако не бяхме българи, а германци… (и т.н.) – този ред от умозаключения не води до никъде. Да, ама не сме.

  Усеща се и това, че Инджев не е религиозен човек. За вярващия икономическите аргументи нямат никаква стойност. Христос и апостолите са образец за бедност, а не за богатство. Пък и Лутер е заковавал тезите си съвсем не за да достави икономически облаги на Германия. Той би се посмял добре на днешните си издребнели последователи.

  От друга страна, протестантизмът не трябва да се подценява излишно и да се свежда само до глупости като американската „теология на просперитета“. На младини бях доста надъхан срещу протестантите, имам и статия срещу тях, но сега виждам, че не съм бил прав. Повечето протестанти, които познавам, са чисти души със силна вяра и искрена любов към Христа. Общините им са много сплотени. Знаем теологическите им дефекти, но в практическия живот има на какво да се поучим от тях.

 9. Андрей Романов каза:

  Сега видях и интересните коментари на моя стар приятел Ф. Николов. Николов, прав си за някои неща, но и ти страдаш от говорене на едро, от липса на детайлизиране и нюансиране. Не забравяй, че самото понятие личност (персона, просопон) се формира исторически именно в църковен и теологичен контекст (не като дума, а като философска категория). Да, това е теологичен персонализъм – личността е образ Божи. Да, личността се мисли в хармония с общността, а не в конфликт с нея – т.нар. съборност. Но не е вярно, че за православието първична е някаква безличностна структура – точно обратното. Не бъркай също така и личността с индивида. Личността е с универсалистичен дух, индивидът държи за своята обособеност, частност. Западната нагласа е по-скоро индивидуалистична, отколкото личностна. Това са доста различни неща.

  Препратките на Пламен към нацизма изобщо не са манипулативни. Нацизмът не е нищо друго освен крайна форма на самообожествяване на западния човек за сметка на всички останали. Скрит нацизъм, ако не буквален, то културологичен, има във всички подобни видове говорене, пример за които е и избликът на Инджев.

 10. Angelov1 каза:

  Брате в Христа Андрей,ама много,много съм съгласен с тебе.

  Бивш дъновист,евангелист ,а от години православен.
  Супер статия Пламене.

 11. Ника каза:

  Много евангелски пастори надъхват своето стадо ,да забогатяват .И едва ли не ,всеки човек Божий е богаташ.Знам това от личен опит и колко смут навяват в душите на хората.
  защото ,ако ти е дадено от Бог ,да не си богаташ ,какво се пънеш бедний човече?Човек може да откачи.И във евангелските групи винаги има -пък този брат (или пастир) е по-така от другите.
  Моето скромно мнение е ,че православната църква трябва да има своята възпитателна роля в това окаляно от материализъм общество.Ако навсякъде и реклами и телевизия ти предлагат неща ,които не можеш да си позволиш .Православната църква като майка -мъдро и твърдо трябва да успокоява душите на своите чеда.Тя трябва да е като пристан в бурното житейско море.Където ще бъде уважаван ,независимо от това ,колко пари подрънкват в изпразнените му джобове.Православната църква за мен е като топла хижа сред бушуващата снежна буря на тоя свят.Където ме преценят ,не според ,това дали мия дома си с модерни препарати ,а дали обичам Бог.

 12. Даниел Топалски каза:

  Под статията на г-н Инджев не бих се подписал, макар да съм протестант. И много протестанти не биха го направили. Не е хубво да се прекалява с опростените обобщения, защото така понякога водите полемика със своята представа за протестантите, а не със самите тях.
  Живи и здрави!

 13. Борис Танушев каза:

  Вторият и третият коментар на г-н Ф. Николов са точни, дори и със забележките на Андрей – в едно коментарно поле можеш само да скицираш мнението си. Изискването за изчистване от схематизма постулирането, за повече прецизност и разработване в дълбочина, трябва да се отправи по-скоро към автора на статията, който е наблегнал на емоцията пред съдържанието.

 14. Стефан Стефанов каза:

  Най-жалкото е, че като се споменава „великата духовност на Рьорих, Кастанеда и литературния титан Паулу Коелю” „типични български „културни дейци” сигурно даже не усещат иронията. Наистина много жалко и тъжно е, че тези имена са техният духовен хоризонт, че наистина са убедени, че това е върхът на духовността, а това убеждение, облечено в претенцията им на интелектуалци, става агресинвно и поради това опасно
  Просперитетът не е следствие от протестантизма. По-точно не е пряко следствие, а косвено. Просперитетът е от княза на този свят, а имунната защита на протестантизма към него е по-слаба от тази на апостолската православна църква, защото самият протестантизъм е в голяма степен негов продукт.
  Ясно е, че Иво Инджев не би могъл да цитира думи на Иисус Христос, където Той да обещава на Своите последователи земен просперитет, но дали някой от братята протестанти би могъл…

 15. Петър Ангелов каза:

  Отлична статия!

 16. Коста каза:

  Интересно ми е как г-н Инджев би коментирал филма „Византийски урок“ и величието на една Проваславна Империя.

 17. Peter V. каза:

  Отрицанието също е форма на съществуване. Другарят Сивов предлага един прекрасен пример. Разбира се отговорите в статията му са неясни, но целта му не е да отговаря, а да проповядва. Колко е лесно само, от висотата на Сивов, да се произнесеш: „слабо грамотни журналисти“. Така грамотността на самияат Сивов остава извън всякакво съмнение. Той дори е чел Куелю и Рьорих, не само прочел човечецът, чел критично!
  Истинско удоволствие за всеки е да надникне в неговият собствен блог и да открие, че руските текстове са поставени преди Българските…
  Четейки Сивов, човек започва неминуемо да поставя всички останали Сивовци в България до него. Картинката на безкраино „много интелектуално“ сиво поле „изплува“ пред погледа … много Сиво!

 18. Валентин_Велчев каза:

  Цитат:
  burgaslia2009 2010-05-08 18:32 Интересно ми е как г-н Инджев би коментирал филма „Византийски урок“ и величието на една Проваславна Империя.

  Вече му зададох този въпрос, но още нищо не е отговорил.
  http://ivo.bg/2010/05/06/не-реформа-реформация-ни-трябва/

 19. Иван Иванов каза:

  И, все пак, дали има някакви основания да се предполага, че така наречената „протестантска трудова етика“ и, изобщо, протестантски стил на живот да е по-положително [b]социално[/b] продуктивен!?…. Спомням си, че един обикновен протестант, белгиец ли беше, обясни в едно интервю, това така: понеже в протестантските общества се счита, че човешка природа е крайно силно увредена (след грехопадението), това водело до силно [b]чувство на вина[/b], което карало хората да имат висок личен и обществен тонус и повишена отговорност!…Заради турското робство, а и поради други причини, не може да се прецени добре, май, дали и доколко православието е изиграло негативна роля в България, напр., по отношение на икономически и, изобщо, цивилизационен просперитет!… Остава да се разсъждава, може би, за Русия – как е било там до революцията на комунистите!?….

 20. Иван Иванов каза:

  продължение:

  В този аспект, може би, има особен момент и при [b]католиците[/b], допускам, произтичащ от идеята за [b]възможност за „свръхдлъжни дела“[/b]!?…. Т.е., ако съм разбрал правилно, в тяхното съзнание и подсъзнание е заложена идеята, че могат да направят повече от обикновеното, от обичайното, съответно това се явява допълнителен стимул и вдъхновение!?…

 21. Стефан Стефанов каза:

  Ето я алтернативната „духовност“ в чист вид. Ето го пътят на просперитета. Ето ги баламурниците, които вървят по този път. http://www.blitz.bg/index.php?article=18140#comments

 22. владо каза:

  Много точен отговор за г-н Инджев. Четох статията му. Подкрепям г-н Сивов и го приветствам за правилно подбраните и подредени слова. Към сравнението за „богатството“ на едните и „бедността“ на другите, бих искал да добавя едно свое наблюдение (може и да е грешно): всички благосъстоятелни в момента държави до края на 19 век са се „занимавали“ исключително с търговия на роби. Според мен „първоначалното натрупване на капитал“ при тях е станоло именно от тази профил. В годините на Априлското въстание в САЩ е имало около 8 милиона роби, работещи за демокрацията. Просто го добавям, за да го свържа с колониализма, което само по себе си е означавало източник на роби. Да не се забравя и до коя година е работило тържището за роби в Одрин, което е било едно от най големите. И кои са били „стоката“.

 23. Андрей Романов каза:

  [quote name=“p_stefanos“]Ето я алтернативната „духовност“ в чист вид. Ето го пътят на просперитета. Ето ги баламурниците, които вървят по този път. http://www.blitz.bg/index.php?article=18140#comments%5B/quote%5D
  На мен пък този цитат ми хареса:
  „Самият Кехоу даде подобен пример как в Индия забелязал колко щастлив изглеждал в бедността си бездомник, който имал само едно килимче под небето, което разстилал вечер и не изглеждало по никакъв начин да е недоволен от живота си. Тук лекторът каза, че сигурно в залата няма човек, който да няма къде да живее, а вероятно мнозина разполагат дори със собствена спалня; че сигурно в залата няма човек без тоалетна с казанче в дома си; а може би и много от присъстващите имат дори коли…”Е, какво искате повече?! Вие сте щастливи хора!”, заключи Кехоу“.
  Е какво, не е ли прав човекът? Прав е!

 24. Петър Ангелов каза:

  Нека не забравяме и ГЕНОЦИДА над коренното северноамериканско население, индианците. Наскоро по програмата арте имаше цяла поредица за тези ужасни злоденяния които американските правителства са извършили над тези нещастни хора. Това което обаче аз лично не знаех, е че те продължават и през 20ти век, та чак и до ден днешен. През 50те-60те години са били отнемани СИСТЕМАТИЧНО децата на индианците и са пращани в интернати, нови семейства и тнт само и само да бъдат откъснати от техния език, култура и родители. Имаше интевюта с тези хора, те плачеха пред камерата.
  По същия начин са действали и с аборигените в Австралия. Австралия до ден днешен не е казала че съжалява за това.

  Тези страни са изградени на кръв, робска кръв.

 25. Идеята, че православието е донесло страдания и беди на България, като е заробило българския дух и е довело до промяна в идентичността на старите българи е една отдавна битуваща идея в българската културология. Има идея за грешен исторически избор на българите при Покръстването, която се защитава от много културни философи и историци в България, както и идея за благоденствието на народа, породена от протестантския етос на икономическия фундаментализъм, който управлява световните отношения, заедно с култа към материята. Не знам какво е написал Инджев, но това е само върхът на известни анализи, построени както на незнанието на автентичната българска история и централна интрега в нея, така и на слабата ни философска подготовка, дължаща се на неразумието на православието да не търси съюз с науката, а и на факта, че БПЦ кани чужди духовници. В пазарни условия всичко се заплаща, особено квалификацията на словото, която я е създала българската държава, а не православието у нас и по света.

 26. В своето писмо до св.Синод във връзка с казуса на митрополит Симеон, пловдивският владика Николай, известен като един от най-ревностните православни и един от най-богатите български владици използва понтието „ефективност“ за политиката на БПЦ. Ефективност е рационално понятие от латинския свод на чужди думи в българския език и означава “ на дело свършена работа“, „наистина оделотворено“. В католицизма и протестантизма ефективността е налице – мащабна дейност на църквите там, прекрасни издания на Библията и християнската литература, религиозни филми, филми и произведения с християнска логика и идея в тях, свършена работа на епископите и пасторите в грижата им за общността. Алтернативността на живота, която комунизмът въведе в България поставя сериозни изисквания пред ефективността на Църквата. Тя следва да покаже своята ефективност чрез истина, социална правда, милост, справедливост, честност, достойно възнаграждение на труда и знанието и благотворителност. Иначе БПЦ става БКП.

 27. [quote name=“Peter V.“]отговорите в статията му са неясни, но целта му не е да отговаря, а да проповядва. Колко е лесно само, от висотата на Сивов, да се произнесеш: „слабо грамотни журналисти“. Така грамотността на самияат Сивов остава извън всякакво съмнение. Той дори е чел Куелю и Рьорих, не само прочел човечецът, чел критично! [/quote]

  Не претендирам за никаква грамотност. И изрично съм писал, че текстът на Инджев сам по себе си не ме интересува особено. Интересува ме най-вече защо протестантските пастори са го припознали като свой. Иронията Ви относно моето положение на дребен „човечец“, който не разбира Куелю и Рьорих също приемам спокойно, Бих се радвал да ме ограмотите – очевидно моят прочит на тия двамата на Вас Ви се струва повърхностен; сигурно е така. А нивото на текста на Инджев е такова, че не предполага дебат, нито анализ; поне не в християнски контекст. Ако имате мнение по този въпрос, изкажете го – ако пък е във вид на теза и аргументи, без ирония и лични квалификации, още по-добре.

  [quote name=“Peter V.“]Истинско удоволствие за всеки е да надникне в неговият собствен блог и да открие, че руските текстове са поставени преди Българските… [/quote]

  В моя блог текстовете не са подредени по важност, а по хронология на качването им. При повечето блогове е така. „Руските“ текстове са просто мои преводи, които съм качил там в определен момент. Изненадан съм, че някой може да спекулира точно по този въпрос.

  Поздрави.

 28. Силни в слабост
  Богати в бедност
  И непобедими в Божията истина…

  … не бой се малко стадо!

  http://www.youtube.com/watch?v=4MGVBuQHcMk&feature=related

 29. Angel D.Angelov каза:

  Jiveia v Dania ot 24 godini.Mnogo socialno razvita strana,no e na 1 ot purvite mesta po samoubiistva na mladi hora v sveta?????
  A inache vsichko si imat ????

  Angelov 1

 30. Ivan Nikolov каза:

  Без да съм фен от агитката към сайта..статията определено е добра и на място! Ето и едно мое лично преживяване от улиците на Америка,което се надявам да помогне на мнозина слепи „да прогледнат“за Истината. Американците обичат да лепят стикери с кратки любими фрази по задната част на колите си. Какъв по любим цитат за един протестант от „Jesus died for your sins“. Кратко, ясно, вдъхновяващо и…оправдаващо! Всеки втори протестант тук е окичил автомобила си с такъв стикер…четеш го до втръсване. Да..но веднъж на една кола прочетох и нещо по различно,което ме разсмя, но и накара дълбоко да се замисля над Истината за Америка . Бих го нарекъл „индианския отговор на американските автомобилни евангелизатори“.Че шофьорът е индианец се разбираше по перцата около текста на стикера,който гласеше:“Custer died for your sins“ За незапознатите,Къстър е генерала изпратен от американското правителство през 1876 за пореден път да прогони индианците от земите им но убит от тях.

 31. Петър Ангелов каза:

  Най-циничното е че монумента на американската демокрация Mount Rushmooe, където за издълбани барелефите на няколко американски президенти в огромна скала, и където веднъж годишно се провеждат фестивали посветени на американската демокрация и идват гости от ЦЯЛА Америка, ТОЗИ МУНУМЕНТ Е ИЗГРАДЕН НЕЛЕГАЛНО, на земята на СУКСИТЕ! Цинизъм!

  През 70те години, те се опитват да си върнат тази земя която им принадлежи по закон, но не успяват. Във филма за който писах по-рано, имаше интервюта с местните сиукси които живеят в близост до този монумент и те с горчивина говореха за пълния абсурд, на така наречената американска демокрация.

 32. Ivan Nikolov каза:

  Страт 62, аз като написах нещо против Протестантизма,и в частност Американския,ти не ме разбирай че мразя Америка,напротив ! […] Идеята на коментара ми бе да подкрепя Пламен срещу Протестантизма,а НЕ да оплювам Америка,но виж какво се получи като ти дават 1000 знака. Бях замислил да пиша„Истината за Американския Протестантизъм”но все ми излизаше „дълъг коментар” и го оставих „Истината за Америка”уж по-кратко но.. ето ти проблем. Протестантизмът е за критика,не Американската държава .Той НЕ Е и НЕ БИ МОГЪЛ ДА БЪДЕ разковничето на световния прогрес, за какъвто Инджев се пъне да го изкара,НАПРОТИВ, много грехове лежат на протестантизма.Примерът с ген.Къстър и автомобилните евангелисти е само намек за един от тях. Това което пишеш за Барелефите сигурно е така,както и отнемането на деца и поставянето им в интернати..но и ти сам признаваш,че това е до към 50-60 -те години на миналия век,оттогава до сега е минал още половин век и нещата са много променени.Освен това не си въобразявай,че сиуксите са невинни ангели.Ангелите не дерат човешки скалпове от трупове.И ако тези от филма ти не са го правили,за бащите им определено не съм сигурен,а за дядовците пък спокойно мога да твърдя че са разбирали доста от „занаята“! Е..май ще се съгласиш,че ще да е било и полезно дето белите са се постарали да прекратят традицията, като отделят децата от семействата и ги сложат в интернати! А скалпирането е само една от „многобройните и екзотични индиански традиции“ неприемлива за белите заселници. Всяка монета има две страни! НИКОГА,НЕ ГЛЕДАЙ САМО ЕДНАТА СТРАНА! Днес 80% от индианците в САЩ ,не само не са за оплакване,но и определено са с един от най-високите жизнени стандарти като при това най-често не полагат какъвто и да е труд.Средната премия която получава на месец всеки член на племето в резервата на територията на който е изградено казино е около 20 000 долара(по данни от вътрешен източник).Днес индианците не измъкват скалповете,а само парите на заробените от хазартната страст бели роби.

 33. Петър Ангелов каза:

  @Siluan: Аз пък казвам че Америка е империя на злото:

  1) Страна изградена от масони и калвинисти (най-гадните протестанти)
  2) С кръвта на милиони негри
  3) За да „се отвори място“ за избити местните хора

  Пък ти ми приказвай за обезщетение…

  Що се отнася до статия на тоя Инджев… това са едни невроятни глупости писани от човек който не вярва в Бога и който си няма и идеят от това защо Христос е дошъл в плът, при всички положения не за да „раздели имота между братята“ или „да нахрани бедните“ или да се възцари на някой земен трон.

 34. Петър Ангелов каза:

  http://www.sikharchives.com/?p=5462

  http://www.lakotawritings.com/Lakota_Writings.html


  search wounded knee lakota people wounded knee masacre etc…

 35. Ivan Nikolov каза:

  [„strat62“]: Аз пък казвам че Америка е империя на злото:
  Знаеш ли,ама съвсем,съвсем същото казват и Бин Ладен и членовете на Ал Кайда,Талибаните в Авганистан, в Иран
  Ахмадинеджад и аятоласите,Ръководителите на Хамаз,Ким Сен Ир,Фидел Кастро и Венецуелския президент Чавез …За други не се сещам, май това е целия списък…а да, казва го и един от редакторите в този сайт,името му ми е забранено да споменавам, но по всичко личи че си чел статиите му.От умрелите се сещам само за Хитлер и Саддам Хюсеин.Ето и някои твърдящи пък обратното – 2 милиона кубинци избягали от Кастро,1/2 милион иракчани избягали от Саддам и 1/2 милион иранци избягали от Хомейни,поне 100 хиляди авганистанци избягали от талибаните,стотици хиляди виетнамци,корейци, негри спасили се от кланетата в Руанда,Етиопия,Сомалия,Заир,камбоджанци спасили се от червените кхмери ,копти от Египет избягали от ислямския тормоз в родината си и т.н.Кажи ми страт62 на кого да вярвам сега.. и къде точно в групата на първите си ти

 36. Mihail Mateev каза:

  Само да отбележа за яснота в статията, че Pastir.bg не е *сайтът* на българските протестантски пастори. Един определен човек от определена деноминация е купил patrir.bg, church.bg, semeistvo.bg и други, и съответно си ги разработва.
  А ако желаете да видите и другата гледна точка, можете да прочетете една моя статия: http://mihailmateev.com/?p=375 .
  Приятен ден на всички!

 37. Fundamentalist каза:

  Силуане, хубаво казваш за Садам, Бин Ладен и тнт. Но кой ги направи пак тия „диктатори“ това което са?? Нима не са пак продукт на същата тази Америка? Кой финансираше Садам през 80те и кой финансираше и продаваше оръжия на талибаните през 70те и 80те??? АМЕРИКА! Така.

  Нещата пък с Куба са малко по различни. Какво беше куба преди да дойде Кастро? Публичният дом на Америка? Венецуела? Същата работа. Много са ти плитки „аргументите“, брат.

  Разбий един народ и държава пък после се прави на „благодетел“. Стара и евтина тактика.

 38. Николов каза:

  Fundamentalist-e,прочетох коментара ти със закъснение, но „дълбочината“ му ме впечатли! И като си решил брат да „доказваш“ че всички диктатори по света са все „продукт на Америка“ карай наред по списъка ми,а най добре започни с 20-ти век -Ленин,Сталин,Хитлер,Мусолини,японския император,Мао ЦзеДун, Хо Ши Мин,Пол Пот,разните африкански сатрапи, Кадафи,бившите Генсеци на компартиите-Чаушеску,Живков и сие ..и чак тогава стигни до Садам и Осама.Аз си мислех че само Кока-Колата е американски продукт а ти с „аргументите“ си ме убеди,че и гореспоменатите комуно-фашисти също.Едва сега разбирам откъде идва червения цвят по знамената им – от логото на Кока-Колата разбира се 😆 :D! Ето ти линк към документално филмче, което ще ти помогне да си наместиш разбърканите понятия:
  http://www.videosurf.com/video/obsession-radical-islam%27s-war-against-the-west-54459505?vlt=ffext Докато гледаш може да си пийваш и студена Количка,Пепси или 7 ъп – все „американски продукти“ 😉

 39. Fundamentalist каза:

  Драги гн. Николов. , съвсем не съм имал за цел да доказвам, че ВСИЧКИ диктатори по света са продукт на Америка или че са били подкрепяни от Америка. Това което исках да кажа, е че те са готови да използват един или друг диктатор или режим, да го финансират, да му помагат ако на ТЯХ в този момент така им е удобно.

  В следващият момент вече ако този диктатор не играе по свирката, и е неудобен, тогава става враг номер 1, враг на „демокрацият“, „враг на мира“.

  Пишеш Ленин. Явно си слаб в историят. Да Ленин и болшевиките са подпомагани именно от запада и от Америка. БОлшевиките имат „бюро“ през 20те години в Америка и са подкрепяни от американците. Именно защото тогава са били удобни, да съборят царска Русия и после да може да настъпи голямото грабене.

  С което пак не искам да кажа че всички диктатори са подпомагани от Америка. Просто Америка си служи със същите средства както и йезуитите.

 40. иподякон Алексий каза:

  [quote name=“chingis“]В католицизма и протестантизма ефективността е налице – мащабна дейност на църквите там, религиозни филми, свършена работа на епископите и пасторите в грижата им за общността… [quote]
  Не съм съгласен, че „Западното християнство“ е толкова ефективно, колкото изглежда?! Попитай Клаус Кенет и той ще ти отговори от първо лице. Е, могат да пратят абат полиглот в с. Покрован, Ивайловградско, за което им се възхищавам, но филмите и театъра са далеч от християнския дух на смирение и покаяние. А последните качества са неразбираеми за протестантите, които считат спасението на душата като даденост, а не като цел и смисъл на живота. Прав си, че Православната църква в България е неефективна, защото смята, че суеверните баби ще свършат мисионерската и просветителската й дейност. Кръщението и венчанието се смятат за пожелателни и формални традиции, а не основни стъпки по пътя към Бог и общуването с Него.

 41. иподякон Алексий каза:

  [quote name=“chingis“]Идеята, че православието е донесло страдания и беди на България, като е заробило българския дух и е довело до промяна в идентичността на старите българи е една отдавна битуваща идея в българската културология. ….. дължаща се на неразумието на православието да не търси съюз с науката, а и на факта, че БПЦ кани чужди духовници. В пазарни условия всичко се заплаща, особено квалификацията на словото, която я е създала българската държава, а не православието у нас и по света.[/quote]
  Уважаеми господине, имам само няколко риторични въпроса: – Кой създаде и разви българската азбука? – Светите монах Кирил и Митрополит Методий и учениците им.
  – Кой направи редакция и осъвременяване на българския език през 14 век? – Свети патриарх Евтимий и учениците му.
  – Къде бяха създадени първите училища по българските земи, както през 9-ти, така и през 17-и век? -В храмовете и манастирите. В двора на храма „Свети Георги“ в Златоград е учреден Музей на просветното дело.

 42. Dariya Zaharieva каза:

  Ето една статия, от която също следва Реформация: http://webcafe.bg/id_269068332_Tsarkvata_izgubi_oshte_pokoleniya_v_prehoda

 43. Петър Димов каза:

  [quote name=“иподякон Алексий“]
  Уважаеми господине, имам само няколко риторични въпроса: – Кой създаде и разви българската азбука? – Светите монах Кирил и Митрополит Методий и учениците им.
  – Кой направи редакция и осъвременяване на българския език през 14 век? – Свети патриарх Евтимий и учениците му.
  – Къде бяха създадени първите училища по българските земи, както през 9-ти, така и през 17-и век? -В храмовете и манастирите. В двора на храма „Свети Георги“ в Златоград е учреден Музей на просветното дело.[/quote]

  БРАВО иподякон Алексий ! Добре написано!

 44. архим. доц. д-р Павел Стефанов Георгиев каза:

  Азбука иконописца – диск 2. Каталог БД с иконами святых и ангелов, Учебник по ликам, Месяцеслов. – http://www.turbobit.net/f7mjht8hty4q.html